โปรแกรมบริหารงานซ่อม-บริการ และงานขาย
Prima WorldSERVICE 5.0
ดูคลิปวีดีโอ ที่นี่

D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่


สั่งซื้อ online รุ่น Basic ที่นี่ 

หรือสั่งซื้อ ที่่ Primasoft  081-8511149


      โปรแกรมบริหารงานซ่อม บริการและงานขาย     Prima WorldService  เป็นโปรแกรมช่วยงานซ่อมสินค้า  งานบริการ  และงานขายสินค้า พร้อมด้วยระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์  โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้สะดวก ง่ายต่อการดูแล  และสามารถใส่รูปภาพสินค้าในทะเบียนสินค้าได้   ใช้ได้กับธุรกิจในระบบภาษีเหมาจ่าย และระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม   เหมาะสำหรับ ศูนย์ซ่อมทั่วไป  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อีเลคทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์  อู่ซ่อมรถ ซ่อมเครืองจักร เครื่องทำความเย็น  ระบบแอร์  เครื่องดนตรี กีฬา  เฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับ ฯลฯ   และระบบขายสินค้า  สามารถขายสินค้าที่เกี่ยวข้องได้ เช่น อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม  

     Prima WorldService มีระบบลูกหนี้ เจ้าหนี้ ใช้ได้กับงานที่มีรอบเครดิต มีระบบการวางบิล เก็บเงิน การรับวางบิล ระบบวิเคราะห์การขาย และรายงานต่าง ๆ มากมาย พิมพ์ Barcode  ติดกับสินค้าได้เอง ใช้ร่วมกับเครื่องอ่าน Barcode และลิ้นชักเก็บเงืนได้ทันที

Prima WorldService แบ่ง ออกเป็น 5 รุ่น ให้เลือกใช้งานซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติและราคาที่ต่างกัน คือ

1. รุ่น START เฉพาะระบบงานซ่อม ประกอบด้วย ระบบนำเข้าอะไหล่ ระบบซ่อมสินค้า รับงานซ่อม มอหมายช่าง บันทึกผลกาซ่อม การใช้อะไหล่ Stock อะไหล่  สถานะการซ่อม  พิมพ์ใบคืน
    - ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่สามารถกำหนดได้เองทุกเมนู 
    - ทะเบียนลูกค้า  ทะเบียนผู้ขาย  ทะเบียนพนักงาน - ช่าง
    - ทะเบียนสินค้า - อะไหล่ พร้อมระบบ Stock สมบูรณ์
    - ระบบนำสินค้าเข้า Stock 
    - จัดทำใบรับซ่อมสินค้า 
    - เบิกอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม  
    - บันทึกสถานะการซ่อมว่าอยู่ในขั้นตอนใด ซ่อมเสร็จหรือยัง 
    - จัดทำใบใบคืนสินค้าสินค้า  พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
    - รายงานสถานะการซ่อม สินค้าที่อยู่ระหว่างซ่อม สินค้าที่ซ่อมเสร็จ สินค้าที่ยังไม่มารับคืน ( รุ่น Professional สามารถนำรายงานสถานะการซ่อมขึ้น Internet ให้ลูกค้าตรวจสอบได้เองทาง INTERNET
    - รายงานการใช้อะไหล่  ว่าใช้กับการซ่อมใดบ้าง  ลูกค้าคนใด นำสินค้ามาซ่อม
    - รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
    -  ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
    - พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
    - มีแบบฟอร์มพร้อมใช้งานจำหน่าย ราคาพิเศษ


***** ราคา 2889 

 

2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START  แต่เพิ่ม ระบบขายสินค้า - อะไหล่
    - จัดทำใบงาน  มอบหมายงานให้ช่าง
    - รายงานผลงานช่าง การคิดเปอร์เซ็นต์ให้ช่าง
    - ระบบขายสินค้า - อะไหล่
    - เอกสารใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี 
    - รายงานซื้อ  รายงานขาย 
    - รายงานสินค้าคงเหลือ
    - รายงานสินค้าขายดี 
    - รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุดที่ต้องสั่งซื้อ
    - รายงานอ้างอิงภาษีซื้อ / ภาษีขาย 
    - รายงานรายรับ  - รายจ่าย
    - รายงานพนักงานขาย  ผลงานการขาย การคิดเปอร์เซ็นต์ให้พนักงาน

          ***** ราคา 3990 สั่งซือ online คลิกที่นี่

3. รุ่น STANDARD มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น BASIC  แต่เพิ่ม  
    - เป็นระบบ Multi User สามารถใช้งานในวง LAN ได้ กำหนดให้ใข้ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง
    - ระบบการนัด  จัดทำใบนัดให้บริการครั้งต่อไป
    - ระบบจัดทำใบสั่งซื้อ  จัดทำใบเสนอราคา
    - ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ประมวลผลการวางบิล รับวางบิล ตามรอบเครดิต
    - ระบบการพิมพ์เช็ค (ถูกค้อง สวยงาม ไม่ต้องเขียนด้วยมืออีกต่อไป)
    - ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง ,  A10 มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้  และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก
ทำให้ประหยัด
     - ปิด ไม่ให้แสดงวันที่ ในใบสำคัญ
    - ระบบวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ STOCK CARD
    - ระบบวิเคราะห์การขาย วิเคราะห์ราคาซื้อ - ขาย

***** ราคา 10,700 .-
         

  4. รุ่น PROFESSIONAL มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น STANDARD 
    - Export ข้อมูล รายงาน ซ่อม - ซื้อ - ขาย เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือโปรแกรมพิมพ์เอกสารได้

 ***** ราคา 15,000 .-

          5. รุ่น ENTERPRISE มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น  PROFESSIONAL

          ***** ราคา 15,000 .-

ระบบ  Log In

ระบบ  นำเข้า
รับงานซ่อม รถยนต์รับงานซ่อม แอร์
รับงานซ่อม คอมพิวเตอร์
รับงานซ่อม โทรศัพท์มือถือ
ระบบจำหน่าย

        Prima WorldService  ทำงานบน Windows  XP / 7 / 10  และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ  ที่  Windows สนับสนุน  และมีกระดาษแบบฟอร์ม  3 ชั้น 6 ชั้น (Pre Print)  จำหน่าย พร้อมใช้งานได้ทันที

  

     *** หมายเหตุ  ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลัก เท่านั้น


ดูคลิปวีดีโอ ที่นี่

ดูทั้งหมด ที่นี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่