รหัสโปแกรม  ชื่อโปรแกรม  ลักษณะการใช้งาน
         รหัสสินค้า 041020  โปรแกรมบริหารระบบสมาชิก Prima myMEMBER 1.0

         041020 - โปรแกรมบริหารระบบสมาชิก Prima myMEMBER 1.0 สำหรับสโมสร คลับเฮ้า สปอร์ตคลับ สถานบริการที่ใช้ระบบสมาชิก ประกอบด้วยระบบบริหาร จัดการด้านทะเบียนสมาชิก บัตร การเข้าใช้งาน ระบบขายอาหาร เครื่องดื่ม พร้อม ระบบ Stock สินค้า มีรายงานต่าง ๆ มากมาย ใช้ร

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1819    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041028  โปรแกรมบริหารงาน ขาข ขาย ขาย

        

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 0    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041029  โปรแกรมบริหารเกษตรไฮเทค Prima SmartFARM 1.0

         041029 - โปรแกรมบริหารเกษตรไฮเทค Prima SmartFARM 1.0 สำหรับธุรกิจ การเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ฟาร์มเลี้งกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์สวยงาม (ทุกชนิด) การเกษตร เลี้ยงกล้วยไม้ พืชสวยงาม (ทุกชนิด) การขายสินค้า สามารถบันทึกการเลี้ยง แยกเป็นโครงการในแ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1819    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041032  โปรแกรมชุดบริหารธุรกิจ (ครบวงจร) Prima proSME 3.0

         โปรแกรมชุดบริหารธุรกิจ (ครบวงจร) Prima proSME 3.0 ประกอบด้วย 3 ระบบการทำงาน 3 ระบบ คือ 1.ซื้อมา-ขายไป (proBusiness) 2. ระบบศูนย์รับซ่อม (proService) และ 3.ระบบเช่า (proRENT) พร้อมระบบ Stock อะไหล่ปรับอัตโนมัติ ทั้ง 3 ระบบใช้ข้อมูลร่วมกัน สะดวกต่อการ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 3210    PROFESSIONAL : 6400    ENTERPRISE : 16500รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041033  โปรแกรมบริหารการขนส่ง Prima myDelivery 1.0

         041033 - โปรแกรมบริหารการขนส่ง Prima myDelivery 1.0 สำหรับธุรกิจส่งสินค้า ส่งพัสดุตามสั่ง ธุรกิจไปรษณีย์ จัดทำรายละเอียดผู้รับ - ผู้ส่ง ลักษณะสินค้า อัตราค่าบริการ พาหนะที่ใช้ เวลาที่ของถึงปลายทาง สามารถคิดค่าบริการ พิมพ์ใบสำคัญต่าง ๆ รายงานสินค้าตาม

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1819    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 7490รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041036  โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ Prima CareCENTER 2.0

         041036 - โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ Prima CareCENTER 2.0 สำหรับธุรกิจให้บริการทั่วไป ศูนย์ให้บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ - ตอมพิวเตอร์ - มือถือ ศูนย์ตรวจเช็คสภาพ บริการล้างเคลือบสีรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ฯลฯ มีระบบ Stock สินค้า พร้

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1391    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041038  โปรแกรมบริหารการผลิต-โรงงาน... Prima SmartPRODUCT 2.0

         041038 - โปรแกรมบริหารการผลิต-โรงงาน... Prima SmartPRODUCT 2.0 สำหรับธุรกิจการผลิตสินค้า โรงงาน รับจ้างทำของ เช่น ร้านประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ งานรับเหมาก่อสร้าง ร้านประดับยนต์ รับพิมพ์นามบัตร ฯลฯ ในระบบภาษีเหมาจ่าย และมูลค่าเพ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1819    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041039  โปรแกรมขายสินค้าเงินสด - เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0

         041039 - โปรแกรมขายสินค้าเงินสด - เงินผ่อน Prima MyBUSINESS 3.0 สำหรับธุกิจขายสินค้าเงินสด - เงินผ่อน โดยแบ่งเป็น 2 ระบบคือ 1. ระบบเงินสด-เครดิต เช่นซื้อมา ขายไป และ 2. ระบบเงินผ่อน พร้อม ระบบ Stock สินค้าร่วมกัน ช่วยบริหารจัดการด้านขายสินค้า

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1819    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041040  โปรแกรมบริหารวัดและศาสนสถาน Prima TEMPLE MANAGEMENT 1.0

         041040 - โปรแกรมบริหารวัดและศาสนสถาน Prima TEMPLE MANAGEMENT 1.0 สำหรับวัด และศาสนสถาน ทั่วไป ที่ต้องการความทันสมัย สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 1.ระบบศาลา อาคาร ที่ดิน (ใช้งานฟรี !) 2.ระบบการรับบริจาค การจำหน่ายสินค้า วัตุมงคล

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 0    PROFESSIONAL : 1819    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041048  โปรแกรมบริหารห้องสมุดและร้านเช่าหนังสือ Prima MyLIBRARY 2.0

         041048 - โปรแกรมบริหารห้องสมุดและร้านเช่าหนังสือ Prima MyLIBRARY 2.0 สำหรับงานห้องสมุด และร้านเช่าหนังสือทั่วไป แบ่งเป็น 2 ระบบ คือ 1. ระบบการให้เช่า - ยืม 2. ระบบจำหน่าย โดยมี Stock ร่วมกัน และปรับยอดอัตโนมัติ ทันที สามารถใช้แบบ Stand Alone หรื

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1819    PROFESSIONAL : 3210    ENTERPRISE : 5535รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041050  โปรแกรมบริหารงานพาหนะ Prima myVEHICLES 3.0

         041050 - โปรแกรมบริหารงานพาหนะ Prima myVEHICLES 3.0 สำหรับหน่วยงานกรม กอง บริษัท ห้าง ร้าน ที่มีพาหนะ และต้องการโปรแกรมช่วยบริหารงาน ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว สามารถช่วยงานต่าง ไ ด้ เช่นระบบทะเบียนพาหนะ การใช้งานพาหนะ การบ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 0    PROFESSIONAL : 7000    ENTERPRISE : 10000รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041051  โปรแกรมบริหารเต๊นท์ขายรถและให้เช่า Prima myMarketCAR 3.0

         041051 - โปรแกรมบริหารเต๊นท์ขายรถและให้เช่า Prima myMarketCAR 3.0 สำหรับเต๊นท์ขายรถและบริการให้เช่ารถ แบ่งเป็น 3 ระบบ ใช้ข้อมูลร่วมกัน( แยกลงทะเบียนได้) คือ 1.ระบบขาย ช่วยบริหารจัดการซื้อ - ขาย รถยนต์ มอเตอร์ไซค์ จัดทำระบบทะเบียนรถ (ตามรายการที่

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1819    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041052  โปรแกรมบริหารธุรกิจ Prima myBUSINESS IV

         041052 - โปรแกรมบริหารธุรกิจ Prima myBUSINESS IV ออกแบบสำหรับธุกิจค้าปลีก ค้าส่ง และฝากขาย โดยเฉพาะ ประกอบด้วย ระบบการขายปลีก การขายส่ง การขายสินค้าแบบคละ การฝากขาย การเปิดใบลดหนี้ / ใบกำกับภาษี พร้อมด้วยระบบสต๊อคสินค้าที่ใส่รูปสินค้าได้ และปรับ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 963    PROFESSIONAL : 1819    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041059  โปรแกรมบริหารสต๊อคสินค้า Prima MySTORES 3.0

         041059 - โปรแกรมบริหารสต๊อคสินค้า Prima MySTORES 3.0 (new) สำหรับคลังสินค้า โกดังสินค้า เป็นโปรแกรมช่วยงาน เกี่ยวกับการเบิกสินค้า พัสดุ-ครุภัณฑ์ ในองค์กร, โรงเรียน, หน่วยงาน และสถานประกอบการอื่นๆ ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มาก

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 963    PROFESSIONAL : 1819    ENTERPRISE : 4494รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041064  โปรแกรมบริหารงานคอนโดและหมู่บ้าน 2.5

         041064 - โปรแกรมบริหารงานคอนโดและหมู่บ้าน 2.5 สำหรับบริหารงานคอนโดและหมู่บ้านจัดสรรทั่วไป สามารถจัดทำทะเบียนลูกบ้าน ค่าส่วนกลาง ค่าสติ๊กเกอร์หมู่บ้าน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระบบ Stock พัสดุ-ครุภัณฑ์ ทะเบียนพนักงาน มีรายงานต่าง ๆ มากมาย

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 65    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 2889    PROFESSIONAL : 7490    ENTERPRISE : 10700รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041069  โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า Prima mySERVICE 7.0

         041069 - โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า Prima mySERVICE 7.0 สำหรับศูนย์รับซ่อมสินค้าทั่วไป และรับช่วงซ่อมสินค้า เลือกประเภทการซ่อมได้เอง เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ พริ๊นเตอร์ อู่ซ่อมรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ อู่ทำสี ระบบทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ( เลือก

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1391    PROFESSIONAL : 2889    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041077  โปรแกรมบริหารงานขายตรง Prima myDirectSALE 2.0

         041077 - โปรแกรมบริหารงานขายตรง Prima myDirectSALE 2.0 สำหรับการขายและส่งสินค้า มีระบบทะเบียนลูกค้า ระบบสั่งสินค้า และระบบจัดส่งสินค้า เหมาะสำหรับการขายตรง การขายสินค้าทางโทรศัพท์ ทางโทรทัศน์ ทาง Inerrnet มีความสามารถในการกำหนดสถานที่ส่งสินค้า

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 963    PROFESSIONAL : 2889    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041080  โปรแกรมบริหารอพาร์ทเม้นท์และห้องเช่า Prima myAPARTMENT 3.0

         041080 - โปรแกรมบริหารอพาร์ทเม้นท์และห้องเช่า Prima myAPARTMENT 3.0 สำหรับ อพาร์ทเม้นท์ หอพัก บ้านเช่า ห้องให้เช่าทั่วไป ที่เน้นความปลอดภัย รวดเร็ว สะดวก ถูกต้อง และมีมาตรฐาน และที่สำคัญใช้งานว่าย ประกอบด้วยระบบทะเบียนห้องพัก สูงสุด 500 ห้อง (

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1819    PROFESSIONAL : 2889    ENTERPRISE : 10700รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041084  โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prima SmartPERSONAL 2.0

         041084 - โปรแกรมบริหารงานบุคคล Prima SmartPERSONAL 2.0 สำหรับหน่วยงานราชการ ธุรกิจทั่วไปที่มีพนักงาน การจ้างงาน ระบบตำแหน่ง การเจ้าหน้าที่ สามารถจัดทำทะเบียนพนักงานพร้อมรูปถ่าย ตำแหน่ง ระดับ เงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง โยกย้าย การสิ้นสุดการทำงา

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1391    PROFESSIONAL : 2889    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041086  โปรแกรมบริหารระบบสมาชิก และ ระบบตัดบัญชี Prima myMEMBER 3.0

         041086 - โปรแกรมบริหารระบบสมาชิก และ ระบบตัดบัญชี Prima myMEMBER 3.0 สำหรับสโมสร คลับเฮ้า สปอร์ตคลับ สถานบริการ โรงเรียนประจำ งานราชทัณฑ์ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบสมาชิก และมีการตัดเงินในบัญชีอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้งาน - ระบบบริหาร จัดกา

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1391    PROFESSIONAL : 2889    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041091  โปรแกรมบริหารสถานพยาบาลสัตว์ Prima myPETSHOP 2.0

         041091 - โปรแกรมบริหารสถานพยาบาลสัตว์ Prima myPETSHOP 2.0 สำหรับคลีนิครักษาสัตว์ ร้านขายสัตว์ ขายยา - อาหาร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วยระบบทะเบียนประวัตื ระบบตรวจรักษาโรค ระบบจ่ายยา ระบบนัดตรวจ ระบบบิลใบสำคัญ นอกจากนี้ยังมีระบบขาย

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1391    PROFESSIONAL : 2889    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041097  โปรแกรมบริหารงานซ่อม - บริการ และงานขาย Prima WorldSERVICE 5.0

         041097 - โปรแกรมบริหารงานซ่อม - บริการ และงานขาย Prima WorldSERVICE 5.0 สำหรับช่วยบริหารงานซ่อมสินค้า งานบริการ และงานขายสินค้า พร้อมด้วยระบบสต๊อคสินค้า โดยใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน สะดวก ง่ายต่อการดูแล สามารถใส่รูปภาพสินค้าในทะเบียนสินค้าได้ แบ่งปร

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 2889    BASIC : 3990    STANDARD : 10700    PROFESSIONAL : 16050    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041098  โปรแกรมบริหารสถานพยาบาล Prima WorldCLINIC 5.0

         041090 - โปรแกรมบริหารสถานพยาบาล Prima WorldCLINIC 5.0 เหมาะสำหรับคลินิกรักษาโรค ศูนย์ความงามทั่วไป ขนาดกลาง - ใหญ่ หรือ รพ.ขนาดเล็ก มีระบบทะเบียนคนไข้/ลูกค้า พิมพ์บัตรคนไข้ มีระบบประชาสัมพันธ์ ระบบคัดกรอง การเข้าคิวตรวจ-รักษา จ่ายยา ง

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 1391    STANDARD : 3210    PROFESSIONAL : 16050    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041099  โปรแกรมระบบงานขายและส่งสินค้า Prima Sale and Logistic 5.0

         041099 โปรแกรมระบบงานขายและส่งส่งสินค้า สำหรับธุรกิจธุรกิจขายสินค้า และมีบริการส่งสินคาให้ลูกค้า ศูนย์ขนส่งสินค้า บริษัท ห้าง ร้าน ต่าง ๆ ใช้งานง่าย ช่วยงานทะเบียน ระบบขายสินค้า มี Stock สมบูรณ์ ปรับทันทีเมื่อมีการใช้งาน ระบบส่งสินค้า ระบุผู้ร

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 2568    STANDARD : 7490    PROFESSIONAL : 10700    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041101  โปรแกรมบริหารมินิมาร์ท Prima MiniMART 7.86

         041101 โปรแกรมบริหารมินิมาร์ท Prima MiniMART 7.86 ระบบ 2 ภาษา พิมพ์บิลภาษาอังกฤษ รับ aec เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า Minimart ระบบซื้อมา - ขายไป ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่ ร้านขายยา ร้านขายวัสดุก่อสร้าง คลังสินค้าขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ บริษัท ห้าง

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 1819    BASIC : 2889    STANDARD : 10700    PROFESSIONAL : 16500    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041102  โปรแกรมบริหารร้านโชห่วยไฮเทค Prima Chohuay [Hitech] 10 ( ขายเงินสด )

         041102 - โปรแกรมบริหารร้านโชห่วยไฮเทค Prima Chohuay [Hitech] 10 เป็นโปรแกรมบริหารงานขายสินค้าเงินสด มีระบบหน้าร้าน พร้อมปุ่มขายด่วน (จำนวน 60 ปุ่ม) ใช้กับระบบสัมผัสได้ทันที ใส่รูปภาพปุ่มได้เอง และระบบหลังร้าน พร้อมด้วยระบบ STOCK สินค้าที่ปรับ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 0    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041103  โปรแกรมบริหาร ผับ สปา และ คาราโอเกะ

         http://primasoft.org/pubspa50/

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1391    PROFESSIONAL : 5500    ENTERPRISE : 11500รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041105  โปรแกรมบริหารคลินิกและสถานเสริมความงาม Prima MiniCLINIC 5.0

         041105 - โปรแกรมบริหารคลินิกและสถานเสริมความงาม Prima MiniCLINIC 5.0 เหมาะสำหรับคลินิกรักษาโรค ศูนย์ความงามทั่วไป ที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก เช่นแบบคูหาเดียว ใช้งานง่าย ๆ มีระบบงานต่าง ๆ เช่น ระบบทะเบียนคนไข้/ลูกค้า พิมพ์บัตรคนไข้ ทะเบียนยา-เวชภัณฑ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1819    PROFESSIONAL : 2889    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041107  โปรแกรมบริหารงานฝึกอบรมและกวดวิชา Prima TrainingCENTER 3.0

         041107 - โปรแกรมบริหารงานฝึกอบรมและกวดวิชา Prima TrainingCENTER 3.0 สำหรับสถาบันฝึกอบรม และโรงเรียนกวดวิชาทั่วไป โรงเรียนสอนดนตรี กีฬา การแสดง และคอร์สอบรมต่าง เช่นอบรมคอมพิวเตอร์ อบรมช่าง โรงเรียนอาชีวะ โรงเรียนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาล เนอร์สเซอรี่

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 65    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 1391    PROFESSIONAL : 2889    ENTERPRISE : 5350รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041110  โปรแกรบริหารธุรกิจ Prima SmartBUSINESS 8.0 (รองรับระบบสาขา)

         041110 โปรแกรมบริหารธุรกิจ Prima SmartBusiness 8.0 เหมาะสำหรับธุรกิจการค้า บริษัท ห้าง ร้านทั่วไป หรือ คลังสินค้า ระบบซื้อมา - ขายไป 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สนง.เดียว หรือมีหลายสาขาได้ แต่ละที่จะมี Stock สินค้าของตัวเอง บริหารจัดการ การนำเข้า หรือการจ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 1391    BASIC : 2889    STANDARD : 10700    PROFESSIONAL : 21400    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 0411101  โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน ร้านค้าปลีก ระบบ P O S

         โปรแกรมบริหารงานขายหน้าร้าน ร้านค้าปลีก ระบบ P O S

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 1391    BASIC : 2889    STANDARD : 10700    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041112  โปรแกรมบริหารโรงแรม - รีสอร์ท Prima WorldHOTEL 7.9

         041112 - โปรแกรมบริหารโรงแรม - รีสอร์ท Prima WorldHOTEL 7.9 สำหรับโรงแรม รีสอร์ท บังก่โล เกสต์เฮ้าส์ สปา อาบอบนวด ม่านรูด ฯลฯ ระบบ2ภาษา ท/อ รองรับ AEC พืมพ์ใบสำคัญภาษาอังกฤษได้ ครอบคลุม การบริหารลูกค้า งานจองห้องพัก งานบริการห้องพัก การเข้าพัก

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 1391    BASIC : 3210    STANDARD : 10700    PROFESSIONAL : 16050    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041113  โปรแกรมบริหารธุรกิจ ภาษาลาว

         โปรแกรมบริหารธุรกิจ ภาษาลาว

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 0    STANDARD : 0    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041117  โปรแกรมบริหารงานขายและระบบสมาชิก Prima MemberMART 7.0

         041117 โปรแกรมบริหารงานขายและระบบสมาชิก Prima MemberMART 7.0 เหมาะสำหรับธุรกิจการค้าที่มีระบบสมาชิก ทำบัตรสมาชิกพร้อมรูป สามารถคำนวณแต้มสะสมของสมาชิกเพื่อจัดทำโปรโมชั่นได้ พร้อมระบบการจองสินค้า เหมาะกับร้านสหกรณ์ ร้าน Minimart ระบบซื้อมา - ขายไป ร้า

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 1391    BASIC : 2889    STANDARD : 7490    PROFESSIONAL : 16050    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041119  โปรแกรมบริหารงานเช่า-ยืม-ขาย Prima WorldRENT 5.0

         041058 - โปรแกรมบริหารงานเช่า-ยืม-ขาย Prima WorldRENT 5.0 สำหรับธุรกิจให้เช่า-ยืม และขายสินค้า ครบวงจรตั้งแต่เสนอราคา ทำสัญญา เปิดให้เช่า คืน แจ้งหนี้ เก็บเงิน ค่าปรับ สำหรับงานเบิกอุปกร์ณได้ด้วย

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 1391    BASIC : 2889    STANDARD : 10700    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041120  โปรแกรมบริหารโรงเรียนกวดวิชา

         SmartTUTOR 5.0 - โปรแกรมบริหารงานฝึกอบรมและกวดวิชา Prima SmartTUTOR 5.0 สำหรับสถาบันฝึกอบรม และโรงเรียนกวดวิชาทั่วไป โรงเรียนสอนดนตรี กีฬา การแสดง และคอร์สอบรมต่าง เช่นอบรมคอมพิวเตอร์ อบรมช่าง โรงเรียนอาชีวะ โรงเรียนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาล เนอร์สเซอรี

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 1391    BASIC : 2889    STANDARD : 10700    PROFESSIONAL : 16050    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041122  โปรแกรมบริหารคลังสินค้าออนไลน์ (รองรับระบบหลายสาขา)

         โปรแกรมบริหารคลังสินค้าออนไลน์ (รองรับระบบหลายสาขา) Prima OnlineSTORE 6.0 พร้อมระบบโอนข้อมูลให้สาขา อัตโนมัติ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 8500    BASIC : 10700    STANDARD : 18000    PROFESSIONAL : 22000    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041126  โปรแกรมบริหารธุรกิจ คลังสินค้า Prima ProBusiness7.0

         โปรแกรมบริหารธุรกิจ คลังสินค้า Prima ProBusiness7.0 เหมาะสำหรับธุรกิจ คลังสินค้า ระบบซื้อมา - ขายไป ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่ ร้านขายยา ร้านขายวัสดุก่อสร้าง คลังสินค้าขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ หรือ ธุรกิจอื่น ๆ Stock สินค้าปรับอัตโนมัติ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 4500    STANDARD : 10700    PROFESSIONAL : 16500    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041127  โปรแกรมสต๊อกหลายภาษา Prima AecStock7.0

         โปรแกรมสต๊อกหลายภาษา สำหรับร้านค้า ร้านอะไหล่ ร้านขายยา บริษัท ห้าง ร้านทั่วไป Stock สินค้าปรับอัตโนมัติ หน้าจอเลือกให้แสดงภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาลาวได้ ใส่ข้อมูลได้ทุกภาษาเหมาะมากกับร้านค้าตามแนวชายแดนไทย หรือประเทศเพื่อนบ้าน

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 0    BASIC : 2500    STANDARD : 0    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041128  โปรแกรมบริหารโรงแรม รีสอร์ท รุ่น AEC (Multilanguage)

         โปรแกรม Prima aecHOTEL 7.9 รุ่น AEC (Multilanguage) เป็นโปรแกรมสำหรับการบริหารโรงแรม บังกาโล รีสอร์ท ม่านรูด ฯลฯ ป้อนข้อมูลได้หลายภาษา ทั่วโลก เลือกพิมพ์บิลภาษาลาว (เช่น ສມຊາຍ ສບາຍດີ) และแสดงการอ่านค่าเงินกีบ (ลาว)ได้ ใช้งานง่ายมาก

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 2500    BASIC : 0    STANDARD : 0    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041130  โปรแกรมบริหารธุรกิจออนไลน์ Online Business 5.0

         โปรแกรมบริหารธุรกิจออนไลน์ (รองรับระบบหลายสาขา) Prima Online Business 5.0 เป็นระบบ Cloud Computing เหมาะกับระบบงานที่มีสำนักงานหลายสาขา ต้องการควบคุม ดูแล บริหารงานได้ทุกสาขา ทาง Internet

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 8500    BASIC : 12000    STANDARD : 18000    PROFESSIONAL : 22000    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041131  โปรแกรมบริหารงานซ่อมสินค้า ออนไลน์

         เหมาะกับงานซ่อมทั่วไป อู่รถยนต์ ระบบแอร์ที่มีบริการนอกสถานที่ออกบิลได้ที่หน้างาน ใช้ได้กับ PC , Notebook , Tablet ควบคุม ดูรายรับ - รายจ่าย สต๊อคอะไหล่ ลูกค้าเช็คสถานะของสินค้า ว่าซ่อมเสร็จหรือยังได้เองทาง Website รองรับระบบหลายสาขา

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 8500    BASIC : 10700    STANDARD : 0    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041133  โปรแกรมบริหารงานบริการ Prima smartSERVICE 5.0

         โปรแกรมบริหารงานบริการ Prima smartSERVICE 5.0 เหมาะสำหรับธุรกิจงานบริการต่าง ๆ เช่น ร้านแมกซ์ ยางรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลวต่าง ๆ

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 1819    BASIC : 3210    STANDARD : 10700    PROFESSIONAL : 16050    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อรหัสสินค้า 041134  โปรแกรมจัดการสต๊อกสินค้า (ไฮเทค)

         โปรแกรมจัดการสค๊อกสินค้า (ไฮเทค) Prima Worldstore5 เป็นโปรแกรมบริหารการขายสินค้า ที่รวบรวม Function ต่าง ๆ ไว้อย่างครบครัน เช่นระบบหลังร้าน ระบบหน้าร้าน ระบบสต๊อคสินค้าที่ปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อใช้งาน รองรับระบบภาษีเหมาจ่าย หรือระบบภาษีมูล

รุ่น / ราคา 
TRIAL : 0    START : 1391    BASIC : 0    STANDARD : 5350    PROFESSIONAL : 0    ENTERPRISE : 0รายละเอียด ความเห็น DEMO ชุดจริง วีดีโอ สั่งซื้อ

女人产后怎么丰胸快四:适量的运动。产后想要丰胸粉嫩公主丰胸产品,适量的运动是必不可少的。像简单的扩胸和伸展运动还有现在大家都热衷的瑜伽产后丰胸最快方法。都是产后丰胸的日常小方法,经常做这些运动可以有效锻炼胸部肌肉,使胸部肌肉更加发达最有效丰胸产品,挺拔而有弹性,此外,时刻保持挺胸收腹的姿态也可以有效预防胸部下垂哦,抽时间和宝宝一起做瑜伽也是一种很好的亲子互动粉嫩公主酒酿蛋丰胸