โปรแกรมบริหารงานเช่า-ยืม-ขาย สินค้า
Prima  WorldRENT ver. 5x

รหัสโปรแกรม  041119
D/L ตัวอย่างฟรี 
สั่งซื้อ online รุ่น Basic ที่นี่
หรือซื้อที่นี่ Primasoft. 081-8511149

Prima WorldRENT 5.0   โปรแกรมบริหารงานเช่า-ยืม-ขาย สินค้า. ครบวงจร ตั้งแต่เสนอราคา ทำสัญญา ดำเนินการเช่า - คืน รับเงิน  คิดค่าปรับ การเช่าแบบต่อเนื่อง วางบิลแจ้งหนี้ / เก็บเงิน  ออกแบบมาสำหรับธุรกิจให้เช่า-ยืมสินค้า และมีการขายสินค้าด้วย โดยเฉพาะ  ใช้ได้กับธุรกิจให้ยืมโดยไม่มีมูลค่า เช่นให้ยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในหน่วยงาน การเบิกเครื่องมือ วัสดุ อะไหล่   และนำไปใช้ในกิจการห้องสมุด และร้านเช่า - ยืมหนังสือ   ทั้งระบบภาษีเหมาจ่าย หรือระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

ระบบทะเบียนสมาชิกพร้อมรูปภาพ พิมพ์บัตรสมาชิกใช้งานได้ทันที (เลือกได้หลายรูปแบบ)   กำหนดเกรดสมาชิก กำหนดจำนวนเช่า-ยืม  ส่วนลด %  ระยะเวลาที่เช่า-ยืมได้  ในการเช่า-ยืมแต่ละครั้งจะตรวจ สอบจำนวนโควต้าสูงสุดที่สมาชิกสามารถยืมได้  และหากเคยยืมสินค้านี้ไปแล้วก็จะแจ้งเตือนให้ทราบด้วย   ระบบการคืน  ระบบคิดจำนวนวันที่เช่า-ยืม การกำหนด-คำนวณค่าปรับ   

นอกจากจะ เช่า -ยืม และคืนตามกำหนดแล้ว โปรแกรมนี้ยังสามาถใช้กับการยืมแบบต่อเนื่องได้ โดยคิดตามกำหนดวันสิ้นเดือน มีการวางบิล  ใบแจ้งหนี้ เพื่อเก็บเงิน


Prima WorldRENT 5.0 มีความสามารถขายสินค้าได้ดี  โดย Stock สินค้าจะเป็นตัวเดียวกัน ง่ายต่อการดูแล  ระบบ Stock สินค้าสามารถใส่รูปภาพสินค้าได้ พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้าได้ และจะปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใช้งาน

Prima WorldRENT 5.0  ทำงานบน Windows  XP/ 7/ 8.1  รองรับระบบผู้ใช้ งานเดี่ยว  Single User  หรือผู้ใช้หลายคน Multi User (ระบบ LAN )  ใช้ร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน  ทาง USB  ต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดทางช่อง Keyboard หรือ USB  และเครื่องพิมพ์ที่ Windows รองรับ     


Prima WorldRENT 5.0 แบ่ง ออกเป็น 3 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติและราคาที่ต่างกัน คือ
1. รุ่น START  เป็นรุ่นเล็กที่สุด  มีเฉพาะระบบ เช่าสินค้า
ระบบเช่าสินค้า
-  ฐานข้อมูล  SQLite
-  ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เองทุกเมนู
-  ออกใบเช่า ใบยืมสินค้า ใบคืนสินค้า
-  ระบบใบเสนอราคาขาย  พิมพ์ใบเสนอราคาขาย
-  ทะเบียนลูกค้า (ใช้ร่วมกันกับระบบขายสินค้า)
-  ทะเบียนสินค้า อะไหล่ (Stock ใช้ร่วมกันกับระบบขายสินค้า)
-  รายงานการ เช่า - ยืม - คืน
-  รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
-  ใช้งานในระบบผู้ใช้งานเดี่ยวเท่านั้น  (Single User)
-  ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
-  พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว
***** ราคา 1,391

 2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START  แต่เพิ่ม
ระบบเช่าสินค้า เพิ่ม
-  การทำใบเสนอราคาเช่า - ยืม
-  เพิ่มรายการในใบเช่าเดิม ที่เคยออกไปแล้ว
-  ออกใบรับเงินประกัน ใบเปลี่ยนสินค้า
-  รายงาน เงินประกัน
***** ราคา 2,889


ระบบขายสินค้า
-  ระบบขายเหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป (แต่ไม่เหมาะกับงาน มินิมาร์ท ให้ใช้ โปรแกรม MiniMART แทน)
-  ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
-  ระบบการนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้
-  ระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก กำหนดส่วนลด
-  ระบบทะเบียนผู้ขาย
-  ระบบทะเบียนพนักงานขาย
-  จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
-  จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
-  ระบบใบสั่งซื้อ  พิมพ์ใบสั่งซื้อ
-  รายงานผลงานพนักงานขาย  คิดเปอร์เซ็นต์ให้พนักงานขาย
-  รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
-  รายงานสินค้าที่ขายดี กำหนดช่วงเวลาได้
-  รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
-  รายงานพนักงานขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้
-  พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว, กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว

ทั้งสองระบบ
- ใส่รูปภาพทะเบียนสินค้า
-  รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
-  รายงานรายรับ - รายจ่าย 3. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC  แต่เพิ่ม
ระบบเช่าสินค้า เพิ่ม
-  ระบบทำสัญญาเช่า - ยืม
-  รายงานสัญญาเช่า - ยืม
-  รายงานแจ้งหนี้สินค้าที่ยืมต่อเนื่อง ( สำหรับสินค้าที่วางบิลทุกเดือน )

ระบบขายสินค้า เพิ่ม
-  ออกใบเสนอราคาขาย  พิมพ์ใบเสนอราคาขาย
-  รายงานเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ 
-  รายงานวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
***** ราคา 7500

ทั้งสองระบบ
-  เป็น Multi User (LAN) ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง พร้อมกัน
-  พิมพ์บาร์โค๊ดบนกระดาษสติกเกอร์อเนกประสงค์
-  พิมพ์เช็ค


ระบบทะเบียนสินค้า พร้อมรูป
 ระบบการเช่าสินค้าระบบการคืนสินค้า

ระบบการขายสินค้าระบบสมาชิก    โปรแกรมบริหารงานเช่า-ยืม-ขาย สินค้า.....Prima WorldRENT ver 5.0  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกพร้อมรูปภาพ และสามารถพิมพ์รูปสมาชิก  ลงบนบัตรได้ทันที (เลือกรูปแบบที่เหมาะสม)
      
ปรแกรมบริหารงานเช่า-ยืม-ขาย สินค้า.....Prima WorldRENT ver 5.0  ทำงานบนระบบปฏิบัติการ WINDOWS Xp/ 7/ 8.1  การติดตั้งโปรแกรม เพียงคลิก Setup รอสักครู่ก็จะเสร็จใช้งานได้เลย การติดต่อกับผู้ใช้งานเป็นกราฟฟิค สวยงาม  อีกทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ มากมาย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ตามมาตรฐานของ WINDOWS

ระบบเมนู             *** ขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด ข้อความใดขัดแย้งกับโปรแกรมให้ยึดถือตัวโปแกรมเป็นหลัก