โปรแกรมบริหารการโรงแรม รีสอร์ท
PRIMA WorldHOTEL ver 5.0
( สั่งซื้อ ONLINE 
รุ่น Start ที่นี่)
D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่
สั่งซื้อที่นี่ Primasoft .081-8511149   081-9094499
โปรแกรม Prima WorldHOTEL 5.0  เป็นชุดโปรแกรมสำหรับการบริหารระบบการให้บริการห้องพัก ระบบบริหารโรงแรม  บังกาโล รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์  สปา อาบอบนวด ม่านรูด ฯลฯ   ทำงานบนเครือข่าย  INTERNET สามารถทำรายการจองห้องพัก การเข้าพัก การทำรายงาน ฯลฯ  ได้ทุกที่ ที่มี INTERNET  เหมาะมากสำหรับกิจการที่มีสาขาอยู่ต่างที่กัน  


โปรแกรม Prima WorldHOTEL 5.0 นี้ ใช้ได้กับสถานบริการที่พักทั่วไป ช่วยงายบริหารลูกค้า งานห้องพัก  สั่งจองห้อง  เข้าพัก  สามารถขายสินค้าอื่น ๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม มีรายงานต่าง ๆ มากมาย  รายงานรายรับ  รายจ่าย  คอมมิสชั่นพนักงาน  สถานะห้องว่าง  ห้องใช้งาน   ห้องใช้งานพรี   มีความยืดหยุ่นสูง ปรับให้ใช้ได้กับทุกกิจการ  รองรับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน  เครื่องพิมพ์สลิป ทำงานบน Window 98 / me / xp / Vista ใช้ได้ทั้ง Stand Alone และระบบ LAN  
ดู คลิปวีดีโอ ที่นี่

คุณสมบัติ    โปรแกรม Prima WorldHOTEL 5.0  แบ่งเป็น  5  รุ่นให้เลือกใช้งาน

1. รุ่น START
- สำหรับห้องพักไม่เกิน 50 ห้อง
- ฐานข้อมูล SQLite
- ระบบทะเบียนห้องพัก
- ระบบการเข้าพัก การใช้บริการ อื่น ๆ
- ดูสถานะการใช้งานห้องพัก ว่าง / ใช้งาน
- ระบบการขายสินค้า
- ระบบทะเบียนสินค้า
- ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
- การนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้ กำหนด Stock แบบ FIFO ได้
- ระบบทะเบียนลูกค้า / บริษัททัวร์
- ระบบทะเบียนผู้ขาย
- ระบบทะเบียนพนักงาน
- จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
- จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
- รายงานประวัติการใช้งานห้องพัก
- รายงานรายได้จากห้องพัก แยกเป็นค่าห้องพัก หรือค่าสินค้า-บริการอื่น ๆ หรือรวมกัน กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
- รายงานรายรับ - รายจ่าย
- รายงานสินค้าที่ขายดี สินค้าที่ซื้ออมากกำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานสินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
***** ราคา  1391


2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START แต่เพิ่ม
- สำหรับห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง
- ระบบการจองห้องพักล่วงหน้า
- พิมพ์ใบจองห้องพักล่วงหน้า
- ดูสถานะการจองห้องพักล่วงหน้า ห้องไหนถูกจองแล้ว ห้องไหนยังว่างอยู่
- ใส่รูปภาพสินค้าในทะเบียนสินค้าได้
- ระบบทะเบียนลูกค้า / บริษัททัวร์ กำหนดคอมมิสชั่นได้
- ระบบทะเบียนพนักงาน กำหนดคอมมิสชั่นได้
- ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
- จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
- รายงานประวัติการจองห้องพัก
- รายงานวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
- รายงานวิเคราะห์ประวัติการซื้อขาย โดยชื่อสินค้า, โดยชื่อลูกค้า
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
***** ราคา  2889

3. รุ่น
STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
- สำหรับห้องพักไม่เกิน 200 ห้อง
- เป็น Multi User (LAN) ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง พร้อมกัน
***** ราคา  3210

4. รุ่น
PROFESIONAL เหมือนรุ่น  STANDARD  แต่เพิ่ม
- สำหรับห้องพักไม่เกิน 300 ห้อง ***** ราคา  1391
- ใช้งานผ่านระบบ INTERNET สำนักงานอยู่ต่างที่กันได้
- ระบบข้อมูล MSSQL ใช้งานร่วมกับ HOST (ดูรายละเอียดที่ความต้องการของระบบ)
- ขณะใช้งานต้องต่อผ่านระบบ INTERNET 
- ไม่สามารถใส่รูปภาพในทะเบียนสินค้าได้

***** ราคา  7,500.-
5. รุ่น  ENTERPRISE  เหมือน  รุ่น PROFESIONAL
***** ราคา  7,500.-

***  ข้อมูลใดที่ขัดแย้งกับโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมจริงเป็นหลักเท่านั้น

ความต้องการของระบบ
- คอมพิวเตอร์ทั่วไป ใช้ Windows XP  7 หรือ 8 ได้
- Printer สำหรับ พิ็มพ์เอกสาร รายงาน
- ถ้าต้องการใช้งานในระบบ INTERNET 5 ต้้องมี (เช่า) Host ที่รองรับ ฐานข้อมูล MSSQL รองรับ .NET 4.0

- การจองห้องพัก จัดเก็บข้อมูลการจองห้องพัก ล่วงหน้า แสดงผลห้องพักที่ต้องการดู ตามวันที่กำหนด สั่งให้แสดงเฉพาะลูกค้าที่ต้องการ หรือลูกค้าทั้งหมด ได้ กำหนดให้เรียงลำดับจากวันที่จอง หรือเลขที่จองก็ได้
-. เข้าพัก / ใช้บริการ เมื่อลูกค้าเข้า Check In จะมาลงทะเบียนที่นี่ เพื่อเลือกห้องพักที่ว่างอยู่ หรือเข้าสู่ห้องที่จองไว้ล่วงหน้า สามารถพักรายการชั่วคราว เพื่อสะสมขอดเงินและจ่ายรวมตอน Check Out
- ทะเบียนห้องพัก ค้นหา และรายงาน จำนวนห้องต่าง ๆ ที่มี โดยเลือกค้นหาเฉพาะห้องที่ต้องการ หรือจะดูภาพรวมทั้งหมดก็ได้ ตารางแสดงห้องที่มี ห้องที่กำลังใช้งาน และห้องที่ยังว่างอยู่
- ทะเบียนสินค้า – บริการ มี Stock สินค้าสมบูรณ์ปรับทันทีเมื่อมีการใช้งาน สินค้าต่าง ๆ เช่นอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เลือกให้ตัด หรือไม่ตัด ได้รายสินค้า ทำให้สะดวกและยืดหยุ่นต่อการใช้งาน
- ทะเบียนพนักงาน จัดเก็บข้อมูลพนักงาน กำหนดเงินเดือน กำหนดค่าคอมมิสชั่น หรือค่าจ้างรายครั้ง
8. การขายสินค้า / บริการ สามารถขายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม หมอน ที่นอน ฯลฯ ต่อร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ได้ทั้งแบบ CCD และ แบบ LASER เครื่องพิมพ์สลิป และลิ้นชักเก็บเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และปลอดภัย


- ออกจากห้องพัก Check Out เมื่อตรวจรายการสินค้าจากห้องพักแล้ว นำรายการที่ถูกใช้งานมาคิดเงิน – ส่วนลด จัดทำใบสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน , ใบกำกับภาษี สามารถพิมพ์บนแบบฟอร์มได้ มีรูปแบบให้เลือก ทั้ง กระดาษ 8.5*11 นิ้ว กระดาษ 8.5*5.5 นิ้ว
- ค้นหา – รายงาน - พิมพ์ ใช้เป็นข้อมูลในการบริหาร-จัดการ เช่น รายงานซื้อ รายงานขาย รายงานอ้างอิงภาษีซื้อ ภาษีขาย รายงานผลงานพนักงาน รายงานเกี่ยวกับห้องพัก อุปกรณ์ รายงานสรุปรายรับ-จ่าย สามารถพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายได้ รายงานทั้งหมดดูได้บนหน้าจอภาพ และพิมพ์บนกระดาษ
11. รักษาความปลอดภัย สามารถกำหนดรหัสเข้าใช้งานได้เอง 5 กลุ่ม ตามระดับการเข้าใช้งาน ปกป้องข้อมูลจากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งาน


พิมพ์บัตรลูกค้า
ช่น 

ค้นหาข้อมูลลูกค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ จัดพิมพ์รายงาน หรือพิมพ์ป้าย Label ได้


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่