Prima WorldCLINIC 5.0
โปรแกรมบริหารสถานพยาบาล

D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่

สั่งซื้อ worldclinic รุ่น Standard ที่นี

หรือซื้อที่นี่ Primasoft .081-8511149   081-9094499สั่งซื้อรุ่น Standard ที่นี่  Primasosft 081-8511149 = 3210.-


Prima WorldCLINIC ver 5.0 โปรแกรมบริหารสถานพยาบาล คลินิกรักษาโรคทั่วไป คลินิกทันตกรรม สถานเสริมความงาม คลินิกรักษาสัตว์ บน Windows XP / 7 / 10
                 
                     

Prima WorldCLINIC ver 5. แบ่ง ออกเป็น 4 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติ และราคาที่ต่างกัน คือ

Prima WorldCLINIC ver 5.0 โปรแกรมบริหารสถานพยาบาล คลินิกรักษาโรคทั่วไป คลินิกทันตกรรม สถานเสริมความงาม ห้องแลบ ที่ต้องการระบบที่มีมาตรฐาน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ ทำงานบน Windows XP / 7
 

Prima WorldCLINIC ver 5. แบ่ง ออกเป็น 4 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติ และราคาที่ต่างกัน คือ

 1. รุ่น BASIC ประกอบด้วย
 - ฐานข้อมูล SqLITE
 - เป็นระบบ (Single User) ใช้งานได้ไม่เกิน 1 เครื่อง
 - ทะเบียนคนไข้/ ลูกค้า ใส่รูปในทะเบียนคนไข้ได้
 - พิมพ์บัตรคนไข้ พร้อมรูป
 - ระบบตรวจ รักษา บันทึกการรักษา คำวินิจฉัยอาการ จ่ายยา พิมพพ์ใบเสร็จ รับเงิน (แบบรวมทุกแผนก)
 - ระบบ STOCK ยาและเวชภัณฑ์ ที่ปรับอัตโนมัติ
 - ระบบ LOT สามารถกำหนด LOT ที่ใช้งานได้
 - พิมพ์โลโก้ของกิจการ และ บนใบสำคัญ เลือกรูปแบบการพิมพ์ได้เอง
 - ระบบนัดเข้ารับการตรวจครั้งต่อไป
 - พิมพ์ใบนัดตรวจครั้งต่อไป
 - ระบบการค้นหาและ รายงาน ต่างๆ
    ***** ราคา 1391.-

 2. รุ่น STANDARD มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
 - ระบบคัดกรอง คนไข้ / ลูกค้า เข้ารับการตรวจ รักษา
 - ระบบคิว จัดห้อง เข้ารับการตรวจ รักษา
 - ระบบตรวจ รักษา บันทึกการรักษา คำวินิจฉัยอาการ ( แยกเป็นแผนก )
 - บันทึกภาพคนไข ้/ ลูกค้า ก่อน - ระหว่าง - และหลังการตรวจรักษา
 - พิมพ์ใบรับรองแพทย์ ( แยกเป็นแผนก )
 - ระบบจ่ายยา ( แยกเป็นแผนก )
 - พิมพ์ใบสั่งยา
 - ระบบการเงิน ( แยกเป็นแผนก )
 - ระบบตรวจสอบยาสิ้นอายุ
 - พิมพ์ฉลากยาบนกระดาษ STICKER
 - พิมพ์โลโก้ของกิจการ และ บนใบสำคัญ เลือกรูปแบบการพิมพ์ได้เอง
 - ระบบการค้นหาและ รายงาน ต่างๆ
    ***** ราคา 3210.-  
 
   


 3. รุ่น PROFESSIONAL มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม
 - เป็นระบบ (Multi User) LAN ใช้งานได้ไม่เกิน 5 เครื่อง
 - ระบบ ณ.จุดประชาสัมพันธ์ ( แยกเป็นแผนก )
 - ระบบตรวจแลบ บันทึกผลแลบ ( แยกเป็นแผนก )
 - ระบบจ่ายยา ระบบการเงิน ระบบนัด พิมพ์ใบนัด ( แยกเป็นแผนก )
 - ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้ พิมพ์ใบวางบิล พิมพ์ใบ รับวางบิล
 - Export ข้อมูลรายงาน เป็น File CSV นำไปเปิดในโปรแกรม พิมพ์งาน, ตารางคำนวณ เพื่อทำรายงานหรือวิเคราะห์ ได้ตามต้องการ
    ***** ราคา 16050.-

 4. รุ่น ENTERPRISE มีคุณสมบัติหลักเหมือนรุ่น PROFESSIONAL 
   *** ราคา 16,050 บาท


ขอรายละเอียดเพิ่มเติม หรืดติดต่อสั่งซื้อได้โดยตรง ที่   Primasoft โทร. 081-8511149 , 081-9094499 Line Id: primasoftทะเบียนผู้ป่วย
คัดกรอง
ตรวจ รักษา
พิมพ์ฉลากยา

บันทึกผลแลบ
นัดตรวจ

จ่ายยา รับเงิน


สั่งซื้อรุ่น Standard ที่นี่  Primasosft 081-8511149


**หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธื์ไม่รับผิดชอบในกรณีพิมพ์ผิด   ความสามารถของโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โดยให้ยึดถือตามโปรแกรมจริงเป็นหลัก เท่านั้น