Prima
SmartTUTOR.50
โปรแกรมบริหารสถาบันกวดวิชา
และสอนพิเศษ
D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี


***** ส้่งซื้อ online รุ่น Basic ที่นี่

 หรือที่นี่ Primasoft 081-8511149รูปแบบบัตร แบบที่ 1รูปแบบบัตร แบบที่ 2


รูปแบบบัตร แบบที่ 3
โปรแกรม Prima SmartTUTOR.5 โปรแกรมบริหารสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ แบ่งเป็น 5 รุ่น ตามความสามารถ และ ราคา คือ

 1. รุ่น START เป็นรุ่นเล็กที่สุด  
 - ฐานข้อมูล  SQLite
-  เป็นระบบ Single User ใช้งานได้เครื่องเดียว 
-  ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เองทุกเมนู
-  ทำงานบน Windows XP / 7 / 8 / 10
-  ใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ ที่ Windows สนับสนุน
-  ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
-  มีระบบภาษีเหมาจ่าย/มูลค่าเพิ่ม ที่ถูกต้อง
-  มีระบบขาย /  ลงทะเบียนเรียน
-  ระบบการขายยืดหยุ่นมาก เหมาะสำหรับธุรกิจ สถาบันกวดวิชา  ที่มีการขายสินค้าเช่น ขายตำราเรียน ขายอุปกรณ์ ขนม ฯลฯ ด้วย
-  ระบบการขายแบบราคาตามจำนวน กำหนดได้เอง
-  ระบบการขายราคาตามเกรดลูกค้า/นักเรียน กำหนดได้เอง
-  ระบบการนำเข้า เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N และราคา ที่จะจำหน่ายตาม Lot หรือ S/N นั้น ๆ ได้  ได้
-  ระบบการนำเข้า สามารถกำหนดเป็นการบันทึกค่าใช้จ่าย ได้ ทำให้ทราบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ทันที
-  ระบบเช็คสต๊อคสินค้า สมบูรณ์แบบ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
-  ระบบทะเบียนสินค้า /คอร์สการเรียน ระบุได้ว่าเป็นสินค้าที่มีการตรวจสอบสต๊อคหรือไม่ ถ้าไม่ตรวจสอบเช่นชื่อคอร์สการเรียนต่างๆ  ระบุเป็นการไม่ตัดสต๊อค ไม่ต้องมีการนำเข้า  สามารถเลือกใช้ได้ทันที
-  ระบบทะเบียนลูกค้า / นักเรียน กำหนดส่วนลดได้ บันทึก รายละเอียด/ข้อมูลสำคัญ/เลขประชาชน/สาขา(กรณีเป็นบริษัทห้างร้าน)/ที่อยู่/ประวัติ พร้อมรายงาน พิมพ์จ่าหน้าซองได้
-  ระบบทะเบียนผู้ขาย กำหนดเครดิตได้ บันทึก รายละเอียด/ข้อมูลสำคัญ/ที่อยู่/ประวัติ พร้อมรายงาน พิมพ์จ่าหน้าซองได้
-  ระบบทะเบียนครู/พนักงาน ระบุตอบแทน (คอมมิชชั่น) บันทึก รายละเอียด/ข้อมูลสำคัญ/ที่อยู่/เงินเดือน พร้อมรายงาน พิมพ์จ่าหน้าซองได้
-  จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
-  รายงานซื้อ / รายจ่าย สามารถ กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบได้
-  รายงานขาย/ลงทะเบียน ประมวลผล จากการที่กำหนดครู กำหนด วันที่  และรายละเอียดที่ระบุไว้ในหน้าบันทึกการลงทะเบียนได้ กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบได้
-  รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
-  รายงานกำไร – ขาดทุน
-  รายงานรายรับ - รายจ่าย
-  รายงานสินค้าที่ขายดี กำหนดช่วงเวลาได้
-  สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
-  รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
-  พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
-  ระบบสำนักงานเดียว ไม่สามารถกำหนดสาขาเพิ่มได้

*** เหมาะสำหรับ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษ ต่างๆ ติวเตอร์ ฟิตเนส สโมสร เมมเบอร์คลับ ที่มีต้องการความสะดวกในการเก็บข้อมูล ทันสมัย ติดตามงาน พิมพ์บิลด้วยความสวยงาม รวดเร็ว   

ราคา 1819


 2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START แต่เพิ่ม
- ระบบขายที่อนุญาตให้นักเรียนชำระเงินการลงทะเบียนไม่ครบ จัดทำเอกสารใบรับเงินชั่วคราว และโอนเป็นการลงทะเบียนเต็มจำนวนเมื่อชำระครบ  พิมพ์ใบเสร็จได้อัตโนมัติทันที  ไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่
-  มีรายงานแสดงยอดค้างชำระ ติดตามได้ตลอด
-  ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้ กรณีให้เครดิต มีรอบเครดิตให้เลือกมาก
-  จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
-  จัดทำ /พิมพ์ ใบสั่งซื้อ
- จัดทำ /พิมพ์ ใบลดหนี้
-  ปิด ไม่ให้แสดงวันที่ ในใบสำคํญ
-  ใส่รูปภาพทะเบียนลูกค้า / นักเรียน ได้
-  รายงานยอดใช้จ่ายสะสมให้ลูกค้า / นักเรียนได้
-  ใส่รูปภาพทะเบียนสินค้า ได้
-  ระบบทะเบียนครู/พนักงาน คิดค่าตอบแทน (คอมมิชชั่น) เป็น เปอร์เซ็นต์ ได้ พร้อมรายงานทั้งหมดหรือรายบุคคล
-  ระบบการขายสินค้าที่จัดเป็นชุดล่วงหน้า
-  ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
-  ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งได้เอง
-  ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง , A10 มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด
-  ระบบพิมพ์บัีตรนักเรียน พร้อมรูป

*** เหมาะสำหรับ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษ ต่างๆ ติวเตอร์ ฟิตเนส สโมสร เมมเบอร์คลับ ที่มีต้องการความสะดวกในการเก็บข้อมูล ทันสมัย ติดตามงาน พิมพ์บิล พิมพ์บัตรนักเรียนด้วยความสวยงาม รวดเร็ว   มีการให้เครดิตลูกค้า/นักเรียน
ราคา 3210
 3. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
-  ระบบวิเคราะห์สินค้ารายตัว
-  วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า/คอร์สเรียน
-  วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อผู้ขาย/นักเรียน
-  วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยกลุ่มผู้ขาย
-  วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยกลุ่มสินค้า

*** เหมาะสำหรับ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษ ต่างๆ ติวเตอร์ ฟิตเนส สโมสร เมมเบอร์คลับ ที่มีต้องการความสะดวกในการเก็บข้อมูล ทันสมัย ติดตามงาน พิมพ์บิล พิมพ์บัตรนักเรียนด้วยความสวยงาม รวดเร็ว   มีการให้เครดิตลูกค้า/นักเรียน ต้องการความชัดเจนในการดูรายงานต่าง ๆ
ราคา 7500

 4. รุ่น PROFESIONAL  เหมือนรุ่น STANDARD  แต่เพิ่ม 
-  ระบบ  Multi Langque ( เลือกภาษาได้ 2 ภาษา คือ ไทย หรือ อังกฤษ )
-  เป็นระบบ Multi User ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง พร้อมกัน
-  เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL ได้ (ควรมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ)
- Export ข้อมูล รายงานทั้งหมด เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือวิเคราะห์ หรือ สร้างรายงานเพิ่มเติมตามต้องการ ได้ทันที

*** เหมาะสำหรับ สถาบันกวดวิชา โรงเรียนสอนพิเศษ ต่างๆ ติวเตอร์ ฟิตเนส สโมสร เมมเบอร์คลับ ที่มีต้องการความสะดวกในการเก็บข้อมูล ทันสมัย ติดตามงาน พิมพ์บิล พิมพ์บัตรนักเรียนด้วยความสวยงาม รวดเร็ว   มีการให้เครดิตลูกค้า/นักเรียน ต้องการความชัดเจนในการดูรายงานต่าง ๆ  มีจุดชำระเงิน ประชาสัมพันธ์ หรือการดูแลกิจการระยะไกล เรียลไทม์ ด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รีโมทเดสท๊อป เข้าใช้งานได้ทันที
ราคา 10700.-5. รุ่น ENTERPRISE  เหมือนรุ่น PROFESIONAL ราคา 10700.-

ลงทะเบียนเรียน / ขายสินค้า
พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน กระดาษ 8.5*11 นิ้ว

กระดาษ 8.5*5.5 นิ้ว
DOWNLOAD ได้ที่นี่***  ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลัก