โปรแกรมบริหารงานบริการ

Prima SmartSERVICE 5.0

D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี

สั่งซื้อที่นี่ Primasoft .081-85111499   081-909449


       โปรแกรมบริหารงานบริการ   Prima smartSERVICE 5.0 เหมาะสำหรับธุรกิจงานบริการต่าง ๆ เช่น ร้านแมกซ์ ยางรถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลวต่าง ๆ มีระบบ Stock สินค้า - อะไหล่ ที่ปรับอัตโนมัต เมื่อนำเข้าหรือจำหน่ายออก  ทำงานบน  Windows XP / 7 / 8 / 10 ต่อกับเครื่งอ่านบาร์โค๊ด  ลิ้นชักเก็บเงิน ต่อเครื่องพิมพ์สลิป ได้ทันที รองรับระบบ LAN

ระบบ Password เข้าใช้งาน

      โปรแกรมบริหารงานบริการ   Prima SmartSERVICE 5.0  แบ่งเป็น 5 รุ่น ตามความสามารถ และ ราคา คือ

1. รุ่น START เป็นรุ่นเล็กที่สุด
- ฐานข้อมูล SQLite
- เป็นระบบ Single User ใช้งานได้เครื่องเดียว
- ทำงานบน Windows XP / 7 / 8 / 10 และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ ที่ Windows สนับสนุน
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เองทุกเมนู
- มีระบบขายสินค้า - อะไหล่ แบบหน้าร้าน POS และแบบหลังร้าน
- ระบบ POS เลือกรูปแบบการชายได้ 2 รูปแบบ คือ 1.แบบง่าย หรือ 2. แบบละเอียด
- ระบบ POS มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 20 ปุ่ม เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายบ่อย ๆ สามารถกำหนดสินค้าให้กับแต่ละปุ่ม และกำหนดรูปภาพของปุ่มได้เอง
- ระบบ POS มีระบบคีย์ลัด ครบถ้วนสำหรับงานขาย สะดวก รวดเร็ว
- ระบบ POS มีระบบกำหนดจำนวนเงิน ด้วยธนบัตร - เหรียญ (เปลี่ยนรูปได้เอง)
- ระบบหลังร้าน Back Office ช่วยให้การขายยืดหยุ่นมากขึ้น ยืดหยุ่น ละเอียด เหมาะสำหรับธุรกิจ บริการ บริษัท ห้างร้าน
- ระบบทะเบียนสินค้า - อะไหล่
- ระบบสต๊อคสินค้า - อะไหล่ ที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
- ระบบขายสินค้าแบบมีจำนวน
- ระบบการนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้ กำหนด Stock แบบ FIFO ได้
- ระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก ระบุสินค้าที่นำมารับบริการในครอบครองได้  กำหนดส่วนลด บันทึก รสนิยมความชอบ ได้
- ระบบทะเบียนผู้ขาย
- ระบบทะเบียนพนักงานขาย
- จัดทำเอกสารใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
- จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
- รายงานซื้อ รายงานขาย - บริการ กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย - บริการ
- รายงานกำไร – ขาดทุน
- รายงานรายรับ - รายจ่าย
- รายงานสินค้าที่ขายดี กำหนดช่วงเวลาได้
- สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานพนักงานขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้
- รายงานสินค้าที่ลูกค้านำมารับบริการ
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
- ระบบสำนักงานเดียว ไม่สามารถกำหนดสาขาเพิ่มได้
- พร้อม VDO สอนใช้งาน โดยละเอียด จะดูกี่ครั้งก็ได้ (รับรองใช้งานเป็นแน่)


*** เหมาะสำหรับ ร้านบริการ ล้อแมกซ์ ยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลวต่าง ๆ ฯลฯ สำนักงานขนาดเล็ก มีลูกค้าเข้ารับบริการไม่มากนัก

       *****ราคา 1819
2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START แต่เพิ่ม
- ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
- จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
- จัดทำ /พิมพ์ ใบสั่งซื้อ
- จัดทำ /พิมพ์ ใบเสนอราคา
- จัดทำ /พิมพ์ ใบลดหนี้
- ระบบจอสัมผัส
- ใส่รูปภาพในทะเบียนลูกค้า
- พิมพ์บัตรลูกค้า
- ใส่รูปภาพในทะเบียนสินค้า
- ระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก ระบุสินค้าที่นำมารับบริการในครอบครองได้  (เช่น รถ) สามารถบันทึกรูปสินค้าได้
- ระบบรายงานสินค้า - อะไหล่ ที่หมดอายุ (Expire)
- ระบบรายงานซื้อ-ชาย ระบุ S/N
- ระบบวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
- ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งการพิมพ์ได้เอง
- ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง , A10 มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด
- ระบบพิมพ์ฉลากยา ฉลากกำกับสินค้า ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ ขนาด A12 กำหนดรายละเอียด และปรับตำแหน่งการพิมพ์ได้เอง

*** เหมาะสำหรับ ร้านบริการ ล้อแมกซ์ ยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลวต่าง ๆ ฯลฯ
 สำนักงานขนาดเล็ก - ขนาดกลาง มีลูกค้าเข้ารับบริการไม่มากนัก

 *****ราคา 2889
3. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
- เป็นระบบ LAN
- อนุญาตให้ใช้้ได้ไม่เกิน 5 เครื่องพร้อมกัน
- ปิด ไม่ให้แสดงวันที่ ในใบสำคํญ
- รายงานผลงานการขาย ของพนักงาน (คอมมิสชั่น)
- ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
- ระบบวิเคราะห์สินค้ารายตัว
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยกลุ่มสินค้า

*** เหมาะสำหรับ ร้านบริการ ล้อแมกซ์ ยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลวต่าง ๆ ฯลฯ  สำนักงานขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ มีลูกค้าเข้ารับบริการไม่มากนัก
*****ราคา 10500


4. รุ่น PROFESSIONAL เหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม
- เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL ได้ (ควรมีผู้ดูแลระบบโดยตรง)
- เป็นระบบ Client Server ( เฉพาะฝั่ง Client )
- Export ข้อมูล รายงานทั้งหมด เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือวิเคราะห์ หรือ สร้างรายงานเพิ่มเติมตามต้องการ ได้ทันที
 *****ราคา 15000*** เหมาะสำหรับ ร้านบริการ ล้อแมกซ์ ยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลวต่าง ๆ ฯลฯ  สำนักงานขนาดใหญ่ มีลูกค้าเข้ารับบริการมาก


5. รุ่น ENTERPRISE เหมือนรุ่น PROFESSIONAL
-


*** เหมาะสำหรับ ร้านบริการ ล้อแมกซ์ ยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ของเหลวต่าง ๆ ฯลฯ  
 *****ราคา 15,000.-


*** ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลัก

เมนู ต่าง ๆขาย-บริการ แบบสำนักงานพร้อมรูปสินค้าที่นำมารับบริการ
ขาย-บริการแบบหน้าร้าน ระบบ POS มี 2 รูปแบบให้เลือก ( แบบง่าย กับแบบละเอียด )   พร้อมปุ่มขายแบบเร่งด่วน กำหนดรูปภาพได้เอง

ขาย-บริการหน้าร้าน แบบง่าย


ขาย-บริการหน้าร้าน แบบละเอียด


ทะเบียนลูกค้า

ทะเบียนลูกค้าพร้อมสินค้าที่นำมาใช้บริการ

  หน้าต่างทอนเงิน  ( เปลี่ยนรูปธนบัตร/ เหรียญได้เอง )ระบบหลังร้าน - พิมพ์เช็ค

พิมพ์เอกสาร 8.8*5.5 นิ้วพิมพ์เอกสาร Print Slipดูสินค้าที่นำมารับบริการ

รายงานสินค้าที่นำมารับบริการ


ดูกำไร - ขาดทุนพิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า

 *****ราคา 1819

 *****ราคา 1819
 *****ราคา 1819สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  Primasoft 0818511149 Line ID = primasoft

** ข้อมูลหรือรูปที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดตัวโปรแกรมเป็นหลัก และขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด