โปรแกรมบริหารวัดและศาสนสถาน
Prima Temple Management
D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่
สั่งซื้อ online รุ่น Stand alone ได้ที่นี่  
หรือสั่งซื้อได้ที่นี่ Primasoft 0818511149 Stand alone = 1819   Lan = 5350

        บริษัท พรีม่าซอฟท์ จำกัด ผู้ผลิตโปรแกรมใช้งานคอมพิวเตอร์ ภาษาไทย เพื่อให้คนไทย ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่เหมาะกับงาน ถูกลิขสิทธ์ ในราคาถูก มีโปรแกรมประเภทต่าง ๆ มากมาย และทางบริษัทได้จัดทำโปรแกรมสำหรับบริหารงานวัดและศาสนสถานขี้น เพื่อช่วยบริหาร จัดการด้านการใช้ศาลา อาคาร เมรุ อุปกรณ์ประกอบพิธี การให้เช่าที่ดินขายของ ให้เช่าที่ดินที่ธรณีสงฆ์ การรับบริจาค การจำหน่ายสิ่งของ วัตถุมงคล พร้อมระบบ STOCK ทำงานบน Windows 98 / ME / XP รองรับการใช้งานแบบ Multiuser โดยแบ่งเป็น 2 ระบบ (แยกลงทะเบียนได้) คือ

1. ระบบศาลา อาคาร ที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์

2. ระบบบริจาค – จำหน่ายสินค้า - วัคถุมงคล

        โปรแกรมบริหารวัดและศาสนสถาน เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถใช้งานได้ดีแล้ว ช่วยให้งานมีระเบียบ ถูกต้อง สวยงาม สามารถพิมพ์ใบสำคัญต่าง ๆ เช่น ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใบรับบริจาค ใบอนุโมทนาบัตร และมีระบบรายงานต่าง ๆ มากมาย โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

                คุณสมบัติ ระบบศาลา อาคาร ที่ดิน - ที่ธรณีสงฆ์- งานทะเบียนศาลา อาคาร และการใช้งาน
- บันทีกการใช้งาน ศาลา อาคาร 
- งานทะเบียนที่ดิน (ที่ธรณีสงฆ์)
-
บันทีกการใช้ใช้งาน ที่ดิน (ที่ธรณีสงฆ์)
- งานทะเบียนเครื่องอัฐบริขาร เครื่องใช้ประกอบพิธี
- งานทะเบียนประวัติลูกค้า ผู้ใช้งาน
- บันทึกเลข มิเตอร์ น้ำ – ไฟ
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- รายงานการใช้งาน และรายงานอื่น ๆ

                ระบบบริจาค จำหน่ายสินค้า - วัตถุมงคล  สั่งซื้อได้ที่นี่ Primasoft 0818511149 Stand alone = 1819   Lan = 5350- งานทะเบียนประวัติผู้บริจาค 
- การรับบริจาค
- กำหนดวัตถุประสงค์การบริจาค และรับบริจาคในแต่ละประเภท
- พิมพ์รายงานการบริจาค 
เลือกรูปแบบได้เอง  
-
ใบอนุโมทนาบัตร เลือกรูปแบบได้เอง
- ทะเบียนวัตถุมงคล
- การนำเข้าสินค้า วัตถุมงคล
- การจำหน่ายสินค้า วัตถุมงคล
- มีระบบ STOCK สินค้า วัตถุมงคล  ที่ปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อใช้งาน
- พิมพ์ ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เลือกรูปแบบได้
- พร้อมระบบ ค้นหาและรายงาน ต่าง ๆ

  


*****         คุณสมบัติที่ใช้ร่วมกัน (มีในอยู่ทั้ง 2 ระบบ) 

- งานทะเบียนพระ นักบวช เณร และบุคคลากร พร้อมรูปภาพ
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง เพื่อความปลอดภัย
- ใช้งานร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- ทำงานบน Windows 98 / ME / XP
- ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ ต่าง ๆ  Windows รองรับ
- รองรับการใช้งานแบบ Standalone และLan  (Multiuser)


 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่