โปรแกรมบริหารการผลิต - โรงงาน
Prima SmartPRODUCT ver 2.0
D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่
สั่งซื้อที่นี่ Primasoft. 0818511149  
สั่งซื้อ online รุ่น Standalone ที่นี่

Standalone ใช้งาน เครื่องเดียว = 1819 .-
Lan ใช้ได้ไม่เกิน 5 เครื่อง พร้อมกัน = 5350 .-
.-

โปรแกรมบริหารกาผลิต - โรงงาน Prima SmartPRODUCT เป็นโปรแกรมบริหารการผลิตสินค้า รับเหมางานต่าง ๆ ช่วยให้การทำงานถูกต้อง สวยงาม สะดวก ง่ายและดูดี มีระบบทะเบียนลูกค้า ทะเบียนวัตถุดิบ - อะไหล่ ระบบการรับงานผลิต ระบบการส่งงานคืนให้ลูกค้า ใช้ได้กับระบบภาษีเหมาจ่าย หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม
โปรแกรม Prima SmartPRODUCTหมาะสำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และผู้รับเหมา โรงงานทั่วไป ร้านรับจ้างทำของ ช่วยควบคุมวัตถุดิบ – อะไหล่ที่ใช้ได้เป็นอย่างดี  ภายในโปรแกรม  มีระบบจำลองการใช้วัตถุดิบ - อะไหล เพื่อแจ้งให้รู้ว่าวัตถุดิบ - อะไหล ที่มีอยู่นั้น สามารถผลิตสินค้าตามจำนวนที่ลูกค้าสั่งได้หรือไม่ โดยเมื่อเลือกรายการสินค้าที่ต้องการ กำหนดจำนวนการผลิตแล้ว โปรแกรมจะประมวลผล และแจ้งรายการวัตถุดิบ – อะไหล่ ที่ต้องใช้ให้ทราบ หากจำนวนไม่พอก็จะแจ้งรายการวัตถุดิบ – อะไหล่ทีมีจำนวนไม่พอ ให้ทราบ และ สามารถพิมพ์ออกเป็นรายงานได้


เมนูใช้งาน  สามารถกำหนด Password เข้าใช้งานได้เอง 5 ระดับ ตามลำดับความสำคัญ
ตัวอย่าง งานที่นำไปใช้ได้
  • งานผลิตสินค้า เช่น ประกอบคอมพิวเตอร์ตามสั่ง ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า นามบัตร ตรายาง สิ่งพิมพ์ ของชำร่วย ขนม เบเกอรี่ อาหารกล่อง ถ้วยรางวัล เหรียญตรา เสื้อผ้า / เครื่องแบบ งานขายสินค้าเป็นชุด ฯลฯ
  • งานรับเหมา เช่น งานก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง แก้ไข บ้าน อาคาร รถยนต์ ประดับยนต์ ติดตั้งเครื่องเสียง ฯลฯ


การนำอะไหล่ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เข้า STOCK 
โปรแกรมจะแบ่งการทำงานเป็น 2 ระบบ ใหญ่ ๆ คือ
     1.ระบบผลิตตามสั่ง เหมาะสำหรับงานที่มีการจ้างผลิต ออกใบรับงาน มัดจำ เมื่องานเสร็จก็นัดให้มารับ ออกใบส่งงาน / ใบเสร็จ
     2.ระบบผลิตเพื่อเข้า STOCK  เหมาะสำหรับโรงงาน บริษัท ห้างร้าน ที่มีการผลิตสินค้าทั่วไป  หลังจากผลิตเสร็จแล้ว ก็จะนำสินค้าเข้า STOCK เพื่อรอการจำหน่ายต่อไป ระบบนี้สามารถจำหน่ายทั้งแบบเงินสด และแบบเครดิต มีการประมวลผลวางบิล  รับวางบิล  บันทึกการเก็บเงิน  ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี หรอเอกสารชุดได้

คุณสมบัติของโปรแกรม
- มีระบบรักษาความปลอดภัย Password กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานได้ เอง 5 ระดับ
- ทะเบียนลูกค้า สามารถพิมพ์จ่าหน้าซองจดหมายได้ ทะเบียนพนักงาน ( ช่าง ) 
- ทะเบียนวัตถุดิบ - อะไหล่ พร้อมระบบ Stock
- ทะเบียนสินค้า ระบบ Stock สินค้า พร้อมนำรูปสินค้าเก็บเข้าระบบ
- จำลองการผลิตสินค้า ว่ามี วัตถุดิบ - อะไหล่ เพียงพอต่อการผลิต หรือไม่
- สั่งให้มีการตัด Stock หรือไม่ตัด Stock วัตถุดิบ - อะไหล่ ทั้งหมด หรือจะสั่งเฉพาะรายการก็ได้ ( ใช้ได้กับทุกธุรกิจ )
- บันทึกวัตถุดิบ - อะไหล่ ชำรุด สูญหาย โดยจะปรับ STOCK อัตโนมัติ
- ออกใบสำคัญรับงาน กำหนดช่าง กำหนดวันแล้วเสร็จ ออกใบสำคัญการส่งมอบให้ลูกค้า เลือกรูปแบบได้เอง
ขายสินค้าจาก STOCK ได้ทั้งเงินสด และเครดิต ประมวลผลวางบิลตามงวดเครดิต พิมพ์ใบวางบิล
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ขนาด 8.5 * 11 นิ้ว หรือกระดาษสั้น 8.5 * 5.5 นิ้ว ก็ได้ มีให้เลือกหลายรูปแบบ
- พิมพ์ใบเสนอราคา แจกแจงรายการค่าใช้จ่าย มัดจำ ระยะเวลาการรับเหมา / การผลิต พร้อมรายละเอียด
- เลือกพิมพ์รูปโลโก้ของกิจการในเอกสารได้ และสามารถออกแบบโลโก้ได้เอง
- ระบบค้นหาว่าเคยมีการติดต่อกัน ค้นได้จาก ชื่อลูกค้า เลขที่สัญญา และ ชื่องาน ( Project )
- ดูประวัติย้อนหลังว่า เคยสั่งผลิตสินค้าอะไร จำนวน และ ราคาเท่าไหร่
- รายงานผลการทำงานของ ช่าง สามารถคิดเปอร์เซ็นต์ให้ ตามที่กำหนดไว้ก่อนล่วงหน้าได้
- รายงานสินค้าที่ลูกค้าไม่มารับตามกำหนดเวลา รายงานสินค้า อะไหล่ ที่ผลิต และจำหน่าย
- รายงานวัตถุดิบ - อะไหล่ คงเหลือใน STOCK รายงานวัตถุดิบ - อะไหล่ ที่ถึงจุดต้องสั่งซื้อเพิ่ม
- รายงานสรุปยอดรายรับ รายจ่าย กำไร – ขาดทุน กำหนดช่วงวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดได้
- รายงานภาษี ซื้อ / ขาย
- รายงานแสดงผลที่จอภาพ หรือสั่งพิมพ์ ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่ Windows รองรับ
- มีแบบฟอร์ม ใบส่งสินค้า, ใบเสร็จ, ใบกำกับภาษี, มีเอกสารชุดพร้อมใช้งาน จำหน่าย (ราคาพิเศษ)
- ต่อร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ต ลิ้นชักเก็บเงิน ได้
- ใช้ได้ทั้ง  Standalone  และ  Lan การผลิตสินค้า ตามสั่ง  และการผลิตสินค้าเช้า STOCK
 การบันทึกงานเสร็จ ระบุวันที่เสร็จ จากนั้นจะเพิ่มจำนวนสินค้าใน STOCK ให้อัตโนมัติ  พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้า  หรือเพื่อจำหน่ายต่อไป      ตัวอย่างใบรับงาน ขนาด 8.5 * 11 นิ้ว ตัวอย่างใบรับงาน ขนาด 8.5 * 5.5 นิ้ว
ผู้สนใจสามารถ Download โปรแกรมได้ฟรี ที่ www.prima.co.th หรือหากไม่สะดวก มี CD ชุดทลดลองจำหน่าย ราคา 200 บาท ซึ่งสามารถนำมาหักออกเวลาลงทะเบียนเป็นชุดใช้งานจริงได้ ข้อมูลอ้างอิงสินค้า ประกอบด้วยรายละเอียดสินค้า รูปสินค้า รายการวัตถุดิบ และ จำนวนที่ใช้ในการผลิต      พร้อมทั้งแสดงจำนวสินค้าที่มีใน STOCK  ทั้งผลิตตามสั่ง และ ผลิตเข้า STOCK
 ข้อมูลอ้างอิงระบบ ใช้ปรับเลือกรูปแบบการใช้งานต่าง ๆ พร้อมทั้งการลงทะเบียนเป็นชุดจริง  


Prima SmartPRODUCT เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมาก ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถใช้งานได้ดีแล้ว การติดตั้งที่ง่ายเพียงคลิกเดียว ส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานทั้งหมด เป็นกราฟฟิค สวยงาม มีอุปกรณ์สนับสนุน มากมาย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ทำงานบนระบบปฏิบัติการ WINDOWS 98 , Me , XP ใช้ได้ทั้ง Stand Alone หรือต่อเป็นวง LAN
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่