โปรแกรมบริหารงานบุคคล
PRIMA SmartPERSONAL  2.0
D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี
สั่งซื้อ online รุ่น Professional ที่นี
หรือที่นี่ Priasoft. 081-8511149


สังซื้อที่นี่ Priasoft. 081-8511149
โปรแกรมบริหารงานบุคคล PRIMA SmartPERSONAL ver 2.0     โปรแกรมบริหารงานบุคคล ที่ใช้งานง่าย  ครอบคลุมงานด้าน  ตำแหน่ง ระดับ  เงินเดือน การบรรจุ  แต่งตั้ง การย้าย การศึกษา อบรม การออกจากงาน อายุงาน อายุตัว การค้นข้อมูล  บันทึกลงเวลาเข้าทำงาน  บันทึกเวลาออกจากที่ทำงาน  การจ่ายเงินเดือน ผลประโยชน์ อื่น ๆ การพิมพ์ใบสลิปเงินเดือน รายงานเงินเดือน ทำแฟ้มข้อมูลเงินฝากส่งธนาคาร  การพิมพ์เช็ค  และรายงานต่าง  ๆ มากมาย  ทำงานได้ทั้งระบบ  Stand Alone  หรือระบบ LAN   บน Windows  XP / 7 / 10 32Bitโปรแกรมบริหารงานบุคคล PRIMA SmartPERSONAL ver 2.0   แบ่งเป็น 3 รุ่น ตามความสามารถและราคา คือ
รุ่น Standard  สำหรับผู้ใช้งานเดี่ยว (Single User)  (ราคา 1391 บาท)
- งานทะเบียนตำแหน่ง ระดับ สังกัด อัตราเงินเดือน 
- งานทะเบียนพนักงาน บันทึกข้อมูลต่าง ๆ พร้อมรูปถ่ายพนักงาน  พิมพ์บัตรพนักงานได้ทันที
- บันทึกความดีความชอบ และความผิด ต่าง ๆ
- การเข้าสู่ตำแหน่ง และประวัติการดำรงตำแหน่ง
- การศึกษา และประวัติการการศึกษา
- การอบรมทั่วไป และที่ใช้สำหรับเข้าสู่ตำแหน่ง พร้อมประวัติ
- การสิ้นสุดการเป็นพนักงาน
- ค้นหาข้อมูลพนักงาน
- รายงานตำแหน่งทั้งหมด  ตำแหน่งที่มีผู้ครอง และตำแหน่งว่าง
- รายงานดูได้บนจอภาพ และพิมพ์บนกระดาษ
- ต่อร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด
-  
ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เอง 5 ระดับ
***** ราคา 1819 .-
           งานตำแหน่ง


           งานบุคคลากร           งานประวัติต่าง ๆ


           บัตรพนักงาน

           รายงานบุคคลากร


           รายงานการดำรงตำแหน่ง


สังซื้อที่นี่ Priasoft. 081-8511149           รายงานการศึกษา - อบรมรุ่น Professional  เหมือนรุ่น Standard แต่เพิ่มระบบการมาทำงาน  ระบบการจ่ายผลตอบแทน  (ราคา 2,889 บาท)
      สั่งซื้อที่นี่ Priasoft. 081-8511149
   ***** ราคา 2889 .-
     

สร้างตารางการลงเวลาทำงาน


บันทึกเวลาเข้างาน


บันทึกเวลาเลิกงาน ออกจากที่ทำงานสร้างตารางจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินเดือน พิมพ์สลิปเงินเดือน ทำข้อมูลส่งธนาคาร


ทำข้อมูลส่งธนาคารพิมพ์สลิปเงินเดือน

สังซื้อที่นี่ Priasoft. 081-8511149


รายงานการจ่ายเงินเดือน


ตั้งค่าระบบการทำงานรุ่น Enterprise  เหมือนรุ่น Professional  สามารถต่อเป็นวง (LAN) รองรับผู้ใช้งาน หลายคน (Multi User)  ใช้ได้พร้อมกัน 5 เตรื่อง  (ราคา 5,350 บาท)

 โปรแกรมทำงานบน Windows รุ่น  XP / 7 / 10 32Bit ความละเอียดการแสดงผล 800 * 600 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สนับสนุน เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ฯลฯ ได้ทันที


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่