โปรแกรมบริหารเกษตรไฮเทค
Prima SmartFARM 1.0
D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่

สั่งซื้อที่นี่ Primasoft .081-8511149   081-9094499


                     สำหรับธุรกิจธุรกิจการเกษตรทั่วไป เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  บ่อกุ้ง บ่อปลา  สัตว์สวยงาม  ร้านขายอาหารสัตว์ สวนเกษตร  สวนผัก-ผลไม้  ร้านจำหน่ายปุ๋ย และอุปกรณ์การเกษตร ต่าง ๆ  สามารถช่วยงานทะเบียน  บันทึกการให้วัคซีน / ปุ๋ย  ทะเบียนสัตว์ป่วย สัตว์ตาย  การใช้อาหาร ใช้ยาปราบศัตรูพืช กำหนดการใช้งานเป็นโครงการได้   มี Stock สมบูรณ์    เลือก User Interface ( SKIN  ) หน้าจอได้เอง 3 รูปแบบ  ใช้ได้กับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด  ลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที  ทำงานบน Windows 98 / ME / XP รองรับระบบ LAN

  รายละเอียด เมนูการใช้งาน

โปรแกรมบริหารเกษตรไฮเทค  ช่วยเพิ่มความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และดูดี ในการเลี้ยง การจำหน่าย  งานด้านการเกษตร โดยมี คุณสมบัติ ดังนี้

-  มีระบบรักษาความปลอดภัย Password กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานได้ เอง 5 ระดับ
- เลือกหน้าจอการใช้งาน 3 รูปแบบ ได้เอง ตามที่ต้องการ
- ทะเบียนสัตว์ พืช พร้อมรูปภาพ  ซึ่งสามารถพิมพ์ออกมาเป็นแคตตาลอกได้  
-  ทะเบียนอาหารสัตว์ ปุ๋ย และวัสดุที่ใช้งานอื่น ๆ  
- ทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนลูกค้าพร้อมข้อมูลสำคัญ ต่าง ๆ
- บันทึก / รายงาน การให้วัคซีน  
- บันทึก / รายงาน  สัตว์ป่วย เป็นโรค
- บันทึก / รายงาน การตาย ของสัตว์ พืช  ( สรุปจำนวนคงเหลือให้อัตโนมัติ)
-  แสดงจำนวนสัตว์ / พืช หรือสินค้าคงเหลือในระบบ ( Stock )
- ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารชุด ใบส่งของชั่วคราว
-  ค้นหาว่าสัตว์-พืช ใดที่มีอายุ ตามที่กำหนด ได้รับหรือยังไม่ได้รับ วัคซีน  หรือ ยาปราบศัตรูพืช 
-  รายงานสัตว์ - พืช  ตามอายุ หรือ ตามโครงการ
- รายงานซื้อ รายงานขาย  ทั้งหมด  หรือแยกเฉพาะรายโครงการได้
- รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
- รายงาน กำไร - ขาดทุน
-  รายงาน และใบสำคัญต่าง ๆ ดูได้บนจอภาพ และพิมพ์บนกระดาษเปล่า หรือแบบฟอร์ม ขนาด 8.5 * 11 นิ้ว       หรือกระดาษสั้น   8.5 * 5.5 นิ้ว ( มีแบบฟอร์มจำหน่าย ราคาพิเศษ)
-  ออกแบบและพิมพ์โลโก้ลงบนใบสำคัญได้เอง
- ทำงานบน Windows 98 / me / xp
***** ราคา 1819
ระบบ lan = 5350
 

       ทะเบียนสัตว์ / พืช (พร้อมรูป)
   
     การจำหน่าย


 

       ค้นหาสัตว์ / พืช
                                       กำไร - ขาดทุน