โปรแกรมบริหารผับ สปา คาราโอเกะ 

( ระบบจับเวลา คาราโอเกะ อาบอบนวด เนต เกมส์ สโมสร ฟืตเนส ห้องอาหาร ภัตตาคาร )

Prima Pub Spa Karaoke  5.0

D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่

สั่งซื้อ online รุ่น Basic ที่นี่ 

หรือที่นี่ Primasoft .081-8511149   081-9094499.

       โปรแกรมบริหารผับ สปา คาราโอเกะ  Prima Pub Spa Karaoke  5.0  เป็นโปรแกรมบริหารงาน ผับ สปา อาบ อบ นวด โรงแรม คาราโอเกะ  ภัตตาคาร สวนอาหาร ร้านหมูกะทะ และงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง    มีการระบุอุปกรณ์ที่ใช้งาน เช่นมีการระบุ โต๊ะ ห้อง (เลือกรูปแบบที่ต้องการได้เอง)  มีระบบจับเวลา  พร้อมระบบสต๊อคสินค้าที่ปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการใช้งาน (กำหนดให้สินค้าตัด หรือไม่ตัด Stock ได้รายตัว)   ใช้งานได้ทั้งระบบภาษีเหมาจ่าย หรือระบบภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง 7% และภาษี 0%   การคิดภาษีแบบรวม VAT ในตัวแล้ว หรือ ยังไม่รวม VAT  มีรายงานต่าง ๆ มากมาย

      โปรแกรมบริหารผับ สปา คาราโอเกะ  Prima Pub Spa Karaoke  5.0  ใช้ได้กับธุรกิจทั่ว ๆ ไป เช่น สวนอาหาร  ภัตตาคาร  ห้องคาราโอเกะ ร้านหมูกะทะ ฯลฯ   รองรับการทำงานในระบบ Lan  ใช้ร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน  ทาง Rs232 ต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดทางช่อง Keyboard หรือ USB   ทุกรุ่นใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที ต่อเครื่องพิมพ์ที่ Windows รองรับ และเมื่อลงทะเบียนเป็นชุดจริงแล้ว จะสามารถใช้งานได้ตลอดไป 

      โปรแกรมบริหารผับ สปา คาราโอเกะ  Prima Pub Spa Karaoke  5.0  แบ่ง ออกเป็น 4 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติ ความเหมาะสม และราคาที่ต่างกัน คือ

1. รุ่น Start ประกอบด้วย
- ฐานข้อมูล SQLite
- ระบบรักษาความปลอดภัย (Password)
- ใช้ได้กับเครื่องเดียวเท่านั้น Single User (Standalone)
- รองรับการใช้งาน 50 อุปกรณ์พร้อมกัน
- ระบบทะเบียนอุปกรณ์ (โต๊ะ ห้อง ฯลฯ กำหนดได้เอง)
- ทะเบียนหมอนวด พริตตี้ พนักงานเสริฟ
- ทะเบียนลูกค้า สมาชิก ผู้ขาย
- ทะเบียนอาหาร สินค้าอื่น ๆ (แบ่งเป็นกลุ่ม)
- ระบบซื้อ - ขาย พร้อม ระบบ STOCK สินค้า ที่ปรับอัตโนมัติ
- ระบบจับเวลา ตั้งเวลาไดเอง
- ระบบจับเวลาแยกอิสระ กำหนดได้ทุกอุปกรณ์
- ระบบจับเวลา แสดงรายการที่หมดเวลาที่หน้าจอหลักไม่พลาดการติดตาม
- พิมพ์บิล ซื้อ - ขาย ใบส่งของ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี เอกสารชุด พิมพ์โลโก้เลือกรูปแบบการพิมพ์ได้เอง
- พิมพ์คูปองให้หมอนวด พริตตี้ ไว้รับเงืนตามงวดจ่ายเงิน
- พิมพ์บาร์ โค๊ดติดสินค้าขนาดกระดาษ A4
- รายงานการซื้อ นำเข้า
- รายงานใช้งานอุปกรณ์
- รายงานการใช้งาน หมอนวด พริตตี้ ฯลฯ
- รายงานการจ่ายเงิน และใบรับเงินของ หมอนวด พริตตี้ ฯลฯ
- รายงานการขายอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้า อื่น ๆ
- การค้นหา และรายงาน ต่าง ๆ อีก มากมาย

 *****ราคา 1819


2. รุ่น Basic เหมือนกับรุ่น Start เพิ่ม
- การใช้งานเป็น 100 อุปกรณ์พร้อมกัน
- มีระบบการย้ายโต๊ะ การรวมโต๊ะ การใช้งานโต๊ะฟรี
- ระบบจัดทำใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา
- ระบบจัดทำใบวางบิล ใบรับวางบิล
- ใส่รูปภาพสินค้าในทะเบียนสินค้า
- รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (Stock Card)
- การพิมพ์ป้ายบาร์โค๊ด รหัส Ean 13 และรหัส Code128 ลงบนแผ่น Sticker เอนกประสงค์ที่มีขายทั่วไป ขนาด A9 , A10 สามารถเลือกตำแหน่งดวงที่ต้องการพิมพ์ได้ตามจำนวนที่ต้องการ (ดวงที่เหลือสามารถนำกลับมา ใช้งานได้อีก)
- รายงานต่าง ๆ ที่มากขึ้น

 *****ราคา 32103. รุ่น Standard เหมือนกับรุ่น Basic แต่เพิ่ม
- รองรับการใช้งาน 300 อุปกรณ์
- เพิ่ม เป็นระบบ MultiUser (LAN) ได้พร้อมกันไม่ เกิน 5 เครื่อง (เช่น Office 3 จุด ที่ลานอาหาร 2 จุด)
- สามารถสั่งอาหารแบบไร้สายได้ทันที
- รายงานระบบวิเคราะห์การขาย
- Export ข้อมูล รายการซื้อ รายการขาย เป็นแฟ้ม CSV เพื่อนำไปใช้งานที่อื่นได้
- ใช้กับร่วมกับ Tablet Windows 8 ได้โดยตรงทันที
 *****ราคา 80004. รุ่น Professional เหมือนกับรุ่น รุ่น Standard แต่เพิ่ม
- รองรับการใช้งาน 500 อุปกรณ์
- ใช้กับร่วมกับ Tablet Android ได้ทันทีผ่าน Remote (สั่งอาหารแบบไร้สาย)
 *****ราคา 17000
*** หมายเหตุ สามารถเพิ่มระบบการควบคุมการเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าได้ (กรุณาสอบถามก่อน)ระบบเมนู
 เลือกใช้ระบบจับเวลา  แสดงเวลาที่ใช้ไป เวลาที่เหลือ รายการอุปกรณ์ที่หมดเวลา

เลือกไม่ใช้ระบบจับเวลา  เหมาะสำหรับร้านอาหาร ภัตตาคาร ฯลฯ

 เลือกข้อมูลสินค้า  พนักงาน หมอนวด  แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ  งายต่อการค้นหา

การคิดเงิน ทอนเงิน

การตั้งค่าปุ่มสั่งงานโดยรูปภาพ จำนวน 200 ปุ่ม

การตั้งค่าปุ่มสั่งงานโดยรูปภาพ จำนวน 200 ปุ่ม

การกำหนดคุณสมบัติ เช่นสิ่งที่ต้องการเพิ่ม สิ่งที่ไม่ต้องการ 

รายการอาหาร ที่สั่ง  ที่ส่งแล้ว

รายการอาหาร ที่ต้องปรุง แยกไปตามครัวต่าง ๆ ได้

สถานะโต๊ะว่าง โต๊ะใช้งาน

Tablet  8  นิ้ว การพิมพ์สลิป 3 นิ้ว  ยาวตามจริง

การพิมพ์สลิป 3 นิ้ว  ยาวคงที่ 6 นิ้ว


พิมพ์เอกสาร 8.8*5.5 นิ้วพิมพ์เอกสาร 8.8*11 นิ้วTablet  7 นิ้ว 

  


โปรแกรมบริหารผับ สปา คาราโอเกะ  Prima Pub Spa Karaoke  5.0 ทำงานบน Windows  XP / 7 / 8 และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ  ที่  Windows สนับสนุน  และมีกระดาษแบบฟอร์ม  3 ชั้น  4 ชั้น  6 ชั้น (Pre Print)  จำหน่าย พร้อมใช้งานได้ทันที

Download ใช้งาน ฟรี ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่*** ขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด