โปรแกรมชุดบริหารธุรกิจ (ครบวงจร) Prima ProSME 3.0   
โปรแกรมชุดบริหารธุรกิจ (ครบวงจร) Prima ProSME 3.0 สำหรับธุรกิจ SME ทั่วไป ที่  1. ขายสินค้า ซื้อมา – ขายไป  ขายส่ง ขายปลีก ขายเครดิต   2. ศูนย์รับซ่อมสินค้า เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ระบบแอร์ เครื่องเย็น ฯลฯ  3. ระบบเช่าสินค้า เช่นรถขุด รถตักดิน  รถยนต์ ฯลฯ    

โปรแกรมชุดบริหารธุรกิจ (ครบวงจร) Prima ProSME 3.0 ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เป็นภาษาไทย เพื่อคนไทย... ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 98 / Me / XP ด้วยการติดตั้งที่ง่าย ทำได้เอง เพียงใส่แผ่น CD แล้วคลิก Setup รอสักครู่ก็จะเสร็จ ใช้งานได้เลย ระบบมีการติดต่อกับผู้ใช้งานเป็น Graphic สวยงาม และปรับเลือก Interface ได้ 3 รูปแบบ  มีอุปกรณ์สนับสนุนมากมาย เช่นเครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ตามมาตรฐานของ Windows รองรับระบบ Lan ชุดนี้ประกอบด้วย 3 ระบบที่ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน และทำงานสัมพันธ์กัน ช่วยลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วย 


 1. ระบบ ProBusiness ระบบซื้อมา – ขายไป สำหรับการซื้อ - ขาย สินค้าต่าง ๆ ทั่วไป ในลักษณะของสำนักงาน ซื้อมา – ขายไป
 2. ระบบ ProRent ระบบให้เช่าสินค้า 
 3. ระบบ ProService ระบบศูนย์รับซ่อม สำหรับการรับซ่อมสินค้า ต่าง ๆ ที่ขายทั่วไป หรือสินค้าที่เราให้เช่า
คุณสมบัติ ระะบบซื้อมา – ขายไป
 • หน้าจอการขายเปรูปแบบ สำนักงาน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกสารชุด ใบส่งของชั่วคราว
 • จัดทำทะเบียนผู้ขาย ทะเบียนลูกค้าพร้อมข้อมูลสำคัญ เช่น ที่อยู่ ข้อมูลวันเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน สามารถพิมพ์รายชื่อลูกค้าติดหน้าซองจดหมายได้
 • ทะเบียนสินค้า/อะไหล่ ตั้งระดับราคาได้เอง 5 ระดับ ตามจำนวนที่กำหนด มีรายละเอียด SN: รายละเอียดอื่น ๆ ซึ่งสามารถพิมพ์ออกในใบสำคัญ และใช้ในการค้นหาได้
 • แสดงจำนวนสินค้าคงเหลือใน Stock สินค้าที่ถึงจุดต้องสั่งซื้อ
 • ประมวลผลการวางบิล เก็บเงิน ตามรอบเครดิต และพิมพ์ใบวางบิลได้
 • รายงานซื้อ รายงานขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
 • รายงานพนักงานขาย รายงานผลงานการขาย
 • รายงาน และใบสำคัญต่าง ๆ ดูได้บนจอภาพ และพิมพ์บนกระดาษเปล่า หรือแบบฟอร์ม ขนาด 8.5 * 11 นิ้ว หรือกระดาษสั้น 8.5 * 5.5 นิ้ว ( มีแบบฟอร์มจำหน่าย ราคาพิเศษ) ออกแบบและพิมพ์โลโก้ลงบนใบสำคัญได้เอง


คุณสมบัติ ระะบบศูนย์ให้เช่า
 • จัดทำทะเบียนลูกค้า พิมพ์บัตร 
 • ทะเบียนสินค้าที่ให้เช่า 
 • พิมพ์ใบเช่าสินค้า  ใบคืนสินค้า  ใบเสร็จรับเงิน  ใบกำกับภาษี 
 • คิดค่ามัดจำ  ค่าปรับ  และรายงานต่าง ๆ  


คุณสมบัติ ระะบบศูนย์รับซ่อม
 • จัดทำทะเบียนลูกค้าที่นำมาซ่อม/บริการ วันนัดลูกค้ามารับสินค้าคืน
 • บันทึกประวัติอาการเสีย และอุปกรณ์ที่ติดมากับสินค้า รวมทั้งหมายเหตุอื่น ๆ
 • การให้ข่าวสารข้อมูลสินค้าที่ลูกค้านำมาซ่อม ว่าเสร็จหรือยัง อยู่ในขั้นตอนไหน ใช้อะไหล่อะไร ค่าบริการเท่าใด
 • สามารถดูประวัติย้อนหลังว่าเคยซื้อไปเมื่อไหร่ เคยมาซ่อมที่นี่หรือไม่ เมื่อไหร่ ใช้อะไหล่อะไร ใครเป็นผู้นำมาซ่อม
 • การมอบหมายงานให้ช่างผู้รับผิดชอบ และคิดเปอร์เซ็นต์ผลงานช่าง
 • รานงานสินค้าที่อยู่ระหว่างซ่อม / ดำเนินการ /หรือรับแจ้ง
 • รานงานสินค้าที่ซ่อมเสร็จแล้ว / ปิดงาน
 • รายงานสินค้าที่ลูกค้านำมาซ่อมแต่ยังไม่มารับคืน
 • รายงานอะไหล่กับการเบิกใช้งาน อะไหล่ที่ถึงจุดต้องสั่งซื้อ
 • พิมพ์ใบรับซ่อมสินค้า ใบคืนสินค้า ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ขนาด 8.5 * 11 นิ้ว หรือกระดาษสั้น 8.5 * 5.5 นิ้ว ก็ได้ มีให้เลือกหลายรูปแบบ เลือกพิมพ์รูปโลโก้ของกิจการในเอกสารได้ด้วย
คุณสมบัติ ของระะบบ อื่น ๆ
 • ทุกระบบ มี ระบบรักษาความปลอดภัยและมี Password เป็นของตัวเอง กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานได้ 5 ระดับ
 • ระบบ STOCK สินค้า / อะไหล่ ใช้งานร่วมกัน นับจำนวน และ ปรับ STOCK ด้วยกัน ทำให้งายต่อการติดตาม
 • ระบบลูกค้า ใช้งานร่วมกัน ไม่ต้องบันทึกใหม่ ลดความซ้ำซ้อนได้ดี
 • ทำงานได้ทั้งระบบ LAN และ Stand Alone  แยกลงทะเบียนได้ตามต้องการ
 • ใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ที่ Windows รองรับ
 • ทำงานบน Windows 98 /Me / Xp