โปรแกรมบริหารธุรกิจ คลังสินค้า

Prima ProBusiness7.0

D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี

สั่งซื้อ online รุ่น Basic ที่นี

สั่งซื้อที่นี่ Primasoft .081-8511149   081-9094499


       โปรแกรมบริหารธุรกิจ คลังสินค้า    Prima ProBusiness7.0 เหมาะสำหรับธุรกิจ คลังสินค้า ระบบซื้อมา - ขายไป  ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่ ร้านขายยา  ร้านขายวัสดุก่อสร้าง  คลังสินค้าขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ บริษัท  ห้าง ร้านทั่วไป หรือ ธุรกิจอื่น ๆ Stock สินค้าปรับอัตโนมัติ พร้อมระบบหลังร้าน ระบบหน้าร้านมีให้เลือก 2 แบบ คือ แบบละเอียดและแบบง่ายให้เลือกใช้ ทำงานบน  Windows XP / 7 / 8 / 10   ต่อกับเครื่งอ่านบาร์โค๊ด  ลิ้นชักเก็บเงิน  เครื่องพิมพ์สลิป ได้ทันที รองรับระบบ LAN


ระบบ Login กำหนดการใช้งานได้ละเอียดเลือกเป็นภาษาอังกฤษก็ได้
      โปรแกรมบริหารธุรกิจ คลังสินค้า   Prima ProBusiness7.0  แบ่งเป็น 5 รุ่น ตามความสามารถ และ ราคา คือ

1. รุ่น START เป็นรุ่นเล็กที่สุด
- ฐานข้อมูล SQLite
- เป็นระบบ Single User ใช้งานเครื่องเดียว
- ทำงานบน Windows XP / 7 / 8 / 10  และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ ที่ Windows สนับสนุน
- ระบบรักษาความปลอดภัย Password ที่กำหนดได้เองทุกเมนู
- มีระบบขายแบบหน้าร้าน POS และแบบหลังร้าน
- ระบบ POS เลือกรูปแบบการชายได้ 2 รูปแบบ คือ 1.แบบง่าย หรือ 2. แบบละเอียด
- ระบบ POS แบบง่าย มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 28 ปุ่ม เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายง่าย ๆ ขายบ่อย ๆ สามารถกำหนดสินค้าให้กับแต่ละปุ่ม และกำหนดรูปภาพของปุ่มได้เอง
- ระบบ POS แบบละเอียด มีปุ่มขายแบบเร่งด่วน 20 ปุ่ม เหมาะสำหรับสินค้าที่ขายบ่อย ๆ สามารถกำหนดสินค้าให้กับแต่ละปุ่ม และกำหนดรูปภาพของปุ่มได้เอง
- ระบบ POS มีระบบคีย์ลัด ครบถ้วนสำหรับงานขาย สะดวก รวดเร็ว
- ระบบ POS มีระบบกำหนดจำนวนเงิน ด้วยธนบัตร - เหรียญ (เปลี่ยนรูปได้เอง)
- ระบบหลังร้าน Back Office ช่วยให้การขายยืดหยุ่นมากขึ้น เหมาะสำหรับธุรกิจ บริษัท ห้างร้านทั่วไป
- ระบบทะเบียนสินค้า
- ระบบสต๊อคสินค้าที่สมบูรณ์ กำหนด Lot หรือ Serial Number ได้ Stock ปรับอัตโนมัติทันที ที่มีการใช้งาน
- ระบบขายสินค้าแบบมีจำนวน
- ระบบขายสินค้าคามเกรดลูกค้า
- ระบบการนำเข้า-จำหน่าย เป็น Lot หรือ Serial Number กำหนด Lot หรือ S/N ที่จะจำหน่ายได้ กำหนด Stock แบบ FIFO ได้
- ระบบทะเบียนลูกค้า / สมาชิก กำหนดส่วนลด บันทึก รสนิยมความชอบ ได้
- ระบบทะเบียนผู้ขาย
- ระบบทะเบียนพนักงานขาย
- จัดทำเอกสารใบส่งของ
ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี(รูปแบบใหม่ตามที่สรรพากรกำหนด ปี 2557) เอกสารชุด ใส่โลโก้กิจการได้
- จัดทำเอกสารใบเบิกสินค้า (ไม่มีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง) ใส่โลโก้กิจการได้
- รายงานซื้อ รายงานขาย กำหนดช่วงเวลาได้
- รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย
- รายงานกำไร – ขาดทุน
- รายงานรายรับ - รายจ่าย
- รายงานสินค้าที่ขายดี กำหนดช่วงเวลาได้
- สินค้าถึงจุดต่ำสุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานพนักงานขาย กำหนดโดยพนักงานในแต่ละวัน หรือกำหนดเป็นช่วงเวลาได้
- รายงานทุกรายงานสามารถดูได้บนจอภาพ / หรือพิมพ์บนกระดาษ
- ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที
- พิมพ์เอกสารใบสำคัญได้ทั้งกระดาษเปล่าและบนฟอร์ม ขนาด 8.8*11 นิ้ว , 8.8*5.5 นิ้ว , กระดาษ Print Slip 3 นิ้ว
- ระบบสำนักงานเดียว ไม่สามารถกำหนดสาขาเพิ่มได้
- พร้อม VDO สอนใช้งาน โดยละเอียด จะดูกี่ครั้งก็ได้ (รับรองใช้งานเป็นแน่)

*** เหมาะสำหรับ  ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินจุดเดียว สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
***** ราคา 2400


2. รุ่น BASIC เหมือนรุ่น START แต่เพิ่ม
- ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้
- จัดทำ /พิมพ์ ใบวางบิล ใบรับวางบิล ในรอบเครดิต
- จัดทำ /พิมพ์ ใบสั่งซื้อ
- จัดทำ /พิมพ์ ใบเสนอราคา
- จัดทำ /พิมพ์ ใบลดหนี้
- จัดทำ /พิมพ์ ใบรับมัดจำ
- จัดทำ /พิมพ์ ใบปะหน้ากล่อง / มัด / ห่อสินค้า
- ขายสินค้าแบบจัดชุดล่วงหน้า
- ขายสินค้าแบบมีโปรโมชั่น (สินค้าคละชิ้น)
- ระบบจอสัมผัส
- ใส่รูปภาพทะเบียนสินค้า
- ระบบรายงานสินค้าที่หมดอายุ (Expire)
- ระบบวิเคราะห์สินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ Stock Card
- ระบบพิมพ์ เช็ค กำหนดรายละเอียด จำนวนเงิน และปรับตำแหน่งการพิมพ์ได้เอง
- ระบบพิมพ์บาร์โค๊ด รหัส EAN 13 หรือ รหัส CODE 128 จากข้อมูลทะเบียนสินค้า พิมพ์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 หรือ พิมพ์ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ (แผ่นป้าย Sticker ที่จัดไว้เป็นดวง) ขนาด A9 มีจำนวน 30 ดวง , A10 มีจำนวน 24 ดวง สามารถกำหนดตำแหน่งพิมพ์เฉพาะดวงที่ต้องการใช้งานได้ และสามารถนำดวงที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้งาน กลับมาใช้งานได้อีก ทำให้ประหยัด
- ระบบพิมพ์ฉลากยา ฉลากกำกับสินค้า ลงบนป้ายสติกเกอร์เอนกประสงค์ ขนาด A12 กำหนดรายละเอียด และปรับตำแหน่งการพิมพ์ได้เอง

*** เหมาะสำหรับ 
ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินจุดเดียว สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และสำนักงานขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
***** ราคา 4500

สั่งซื้อ online  คลิกที่นี่

3. รุ่น STANDARD เหมือนรุ่น BASIC แต่เพิ่ม
- ระบบหลายภาษา Multi Langque  เลือกระบบภาษา ไทย หรือ ภาษา English ได้
- เป็นระบบ  LAN ทำงานได้พร้อมกันหลายเครื่อง
- อนุญาตให้ใช้้ได้ไม่เกิน 5 เครื่องพร้อมกัน
- ระบบขายสินค้าแบบคละชิ้น Promotion
- ปิด ไม่ให้แสดงวันที่ ในใบสำคํญ
- รายงานผลงานการขาย ของพนักงาน (คอมมิสชั่น)
- ระบบการจำราคาที่เคยขายให้ลูกค้าแต่ละราย
- ระบบวิเคราะห์สินค้ารายตัว
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อสินค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยชื่อลูกค้า
- วิเคราะห์ประวัติการซื้อ - ขาย โดยกลุ่มสินค้า

*** เหมาะสำหรับ
ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินหลายจุด สามารถทำรายการอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย เช่น หน้าร้านขายของ หลังร้านนำสินค้าเข้า STOCK พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า หรือดูรายงานต่าง ๆ กำหนดหน่วยงานขายได้ รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 5 จุด ดูรายงานขายของแต่ละจุดได้  ฯลฯ สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่
***** ราคา 10500


4. รุ่น PROFESSIONAL เหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม
- เลือกระบบฐานข้อมูล เป็น PostgreSQL ได้ (ควรมีผู้ดูแลระบบโดยตรง)
- เป็นระบบ Client Server ( เฉพาะฝั่ง Client ) 
- Export ข้อมูล รายงานทั้งหมด เป็นแฟ้ม CSV นำไปเปิดในโปรแกรมตารางคำนวณ หรือวิเคราะห์ หรือ สร้างรายงานเพิ่มเติมตามต้องการ ได้ทันที
- UPGRADE จาก Chohuay 5.4 - 5.7  ได้

*** เหมาะสำหรับ ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายอะไหล่-ขายยา ร้านโชห่วย ที่มีจุดชำระเงินหลายจุด สามารถทำรายการอื่น ๆ พร้อมกันไปด้วย เช่น หน้าร้านขายของ หลังร้านนำสินค้าเข้า STOCK พิมพ์บาร์โค๊ดติดสินค้า หรือดูรายงานต่าง ๆ  สำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดใหญ่
***** ราคา 18000


5. รุ่น ENTERPRISE เหมือนรุ่น PROFESSIONAL แต่เพิ่ม
- Function ใช้งานตามตกลง

*** เหมาะสำหรับบริษัท ห้าง ร้าน และ สำนักงานขนาดใหญ่
***** ราคา 20000


*** ข้อความใดที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดถือตัวโปรแกรมเป็นหลัก
ขายแบบสำนักงานขายแบบหน้าร้าน ระบบ POS มี 2 รูปแบบให้เลือก ( แบบง่าย กับแบบละเอียด )  
พร้อมปุ่มขายแบบเร่งด่วน กำหนดรูปภาพได้เอง


ขายหน้าร้าน POS ( แบบง่าย )


ขาย POS ( ขายหน้าร้าน  แบบละเอียด )

  หน้าต่างทอนเงิน  ( เปลี่ยนรูปธนบัตรได้เอง )


ระบบพิมพ์เช็ค

พิมพ์เอกสาร 8.8*11 นิ้ว (กระดาษเปล่า)
พิมพ์เอกสาร 8.8*11 นิ้ว (แบบฟอร์ม)

พิมพ์เอกสาร 8.8*5.5 นิ้ว (กระดาษเปล่า)
พิมพ์เอกสาร 8.8*5.5 นิ้ว (แบบฟอร์ม)พิมพ์เอกสาร Print Slipขายตามวันที่ เวลา พนักงาน

ดูกำไร - ขาดทุน


พิมพ์บาร์โค๊ด


ดูคลิป วีดีโอ ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  Primasoft

** ข้อมูลหรือรูปที่ขัดแย้งกับตัวโปรแกรม ให้ยึดตัวโปรแกรมเป็นหลัก และขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบทุกประการ อันเกิดจากการพิมพ์เอกสารที่ผิดพลาด