โปรแกรมบริหารงานคอนโดและหมู่บ้าน
Prima myVILLAGE 2.0

D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่
สั่งซื้อ online รุ่น Standard ที่นี่

สั่งซื้อที่นี่ Primasoft. 081-8511149


โปรแกรมบริหารงานคอนโดและหมู่บ้าน Prima myVILLAGE 2.0 เป็นโปรแกรมช่วยงานทะเบียนคอนโด หมู่บ้าน การจัดทำทะเบียนสมาชิก  ลูกบ้าน บันทึกการชำระค่าสาธารณูปโภค  ค่าส่วนกลาง ติดตามการชำระค่าสาธารณูปโภค  ค่าส่วนกลาง การแจกจ่ายสติ๊กเกอร์ผ่านเข้า-ออกหมู่บ้าน งานป้อมยาม บันทึกการเข้า-ออกของลูกบ้าน บุคคลภายนอก จุดประสงค์ของการเข้ามาในหมู่บ้าน เวลาเข้า เวลาออก  พร้อมด้วยระบบสต๊อควัสดุ ตรุภัณฑฺ ที่ปรับอัตโนมัติทันทีเมื่อมีการนำเข้า หรือจำหน่ายออก สามารถพิมพ์บัตรพร้อมบาร์โค๊ดสำหรับผู้มาติดต่อ ใช้ได้ทันทีกับเครื่องแสกนบาร์โค๊ด

โปรแกรมบริหารงานคอนโดและหมู่บ้าน Prima myVILLAGE 2.0 ใช้ได้กับคอนโด  และหมู่บ้านจัดสรรค์ทั่วไป ที่มีคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน  ทำงานบน Windows 98 / Me / Xp / Vista / 7 / 10โปรแกรมบริหารงานคอนโดและหมู่บ้าน Prima myVILLAGE 2.0 แบ่ง ออกเป็น 3 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติและราคาที่ต่างกัน คือ

1. 1. รุ่น Standard ประกอบด้วยระบบ ซื้อ/นำเข้า ระบบขาย/จำหน่าย-บริการ พร้อม ระบบ STOCK สินค้า ที่ปรับอัตโนมัติ จัดทำใบเสร็จรับเงิน การชำระค่าสาธารณูปโภค - การต่ออายุ การซื้อ STICKER เพื่มเติม และบันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พิมพ์โลโก้ของกิจการลงบนเอกสาร เลือกรูปแบบการพิมพ์ได้เอง การค้นหาและรายงานการสิ้นสุดงวดของค่าสาธารณูปโภค ระบบทะเบียนลูกบ้าน จำนวนพื้นที่ในครอบครอง รายงานลูกบ้าน จำนวนพาหนะพร้อมรายละเอียด และรายงาน ต่าง ๆ ใช้ได้กับเครื่องเดียวเท่านั้น Single User (Standalone) ราคา  2889.-

2. รุ่น Professional เหมือนกับรุ่น Standard แต่เพิ่ม ระบบรักษาความปลอดภัย (Password) ระบบป้อมยามควบคุมการผ่านเข้า - ออก พิมพ์บัตรบุคคลภายนอก พิมพ์ Slip รายละเอียดการเข้า เวลาเข้า พร้อมจุดประสงค์ พร้อมรายงานที่เกี่ยวข้อง  ราคา  7490.-

3. รุ่น Enterprise เหมือนกับรุ่น Professional แต่เพิ่มระบบ Export ข้อมูล รายการซื้อ/นำเข้า รายการขาย/จำหน่าย-บริการ รายงานการผ่านเข้า - ออก เป็นแฟ้ม CSV เพื่อนำไปใช้งานที่อื่นได้ สามารถใช้งานแบบ MultiUser (LAN) ได้พร้อมกันไม่เกิน 5 เครื่อง  ราคา  10700.-

สั่งซื้อได้ที่นี่ primasoft. 081-8511149ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน

 Single-User Edition

Multi-User Edition

Database size

32 TB

32 TB

Connections per database

1

Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)

Bytes per BLOB field

2GB

2GB

Bytes per index

64,000 (also limited by page size)

64,000 (also limited by page size)

Bytes per row

65,400 (also limited by page size)

65,400 (also limited by page size)

Columns per index

10,000

10,000

Columns per table

65,000

65,000

Rows per table

2,147,483,647

2,147,483,647

Records in transaction

2,147,483,647 (also limited by available RAM)

2,147,483,647 (also limited by available RAM)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่