โปรแกรมบริหารงานพาหนะ
Prima myVEHICLES ver 3.0

D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่

สั่งซื้อที่นี่ Primasoft .081-8511149   081-9094499

    โปรแกรมบริหารงานพาหนะ สำหรับธุรกิจหรือหน่วยงาน ที่มีพาหนะในครอบครอง  และต้องการเครื่องมือช่วยบริหาร จัดการด้านงานทะเบียน การใช้งาน การบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ สภาพพาหนะใช้ได้ หรือชำรุด ระบบหัวจ่ายเชื้อเพลิง การใช้เชื้อเพลิง  จำนวนเชื้อเพลิงคงเหลือในแต่ละถังเก็บ   ระบบงานซ่อม – บำรุงรักษา ระบบสต๊อคอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม ผลงานช่าง ฯลฯ ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / VISTA

    โปรแกรมบริหารงานพาหนะ   แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ

 รุ่น Standard  สำหรับผู้ใช้งานเดี่ยว (Single User) 
- งานทะเบียนพาหนะ ผู้ครอบครอง ใช้งานได้หรือชำรุด
- การใช้งานพาหนะ จุดหมายปลายทาง เลขไมล์ เวลาเดินทาง พนักงานขับพาหนะ
- การเกิดอุบัติเหตุ สถานที่ เวลา พนักงานขับพาหนะ
- การใช้งานเชื้อเพลิง เลขหัวจ่ายเริ่มต้น  เลขหัวจ่ายสิ้นสุด จำนวนเชื้อเพลิงที่ใช้งาน
- งานเชื้อเพลิง ประเภทเชื้อเพลิง ถังเก็บ จำนวนเชื้อเพลิงคงเหลือแยกตามประเภท
- รายงานทะเบียนพาหนะ การใช้งานพาหนะ  รายงานอุบัติเหตุ รายงานการใช้เชื้อเพลิง
- ระบบรักษาความปลอดภัย กำหนดได้เอง 5 ระดับ
***** ราคา 1819

รุ่น Professional  เหมือนรุ่น Standard แต่สามารถต่อเป็นวง (LAN) รองรับระบบผู้ใช้งาน หลายคน (Multi User สูงสุด 5 เครื่อง) 

     ***** ราคา 5350

รุ่น Enterprise  เหมือนรุ่น Professional  แต่เพิ่มระบบงานซ่อมบำรุง  (ราคา 2,675 บาท)
- จัดทำใบรับงานซ่อม ผู้ครอบครอง บันทึกอาการที่เสีย และรายละเอียดอื่น ๆ
- มอบหมายงานให้ช่างรับผิดชอบ ดำเนินการซ่อมบำรุง เบิกอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อม   
- พร้อมระบบ Stock อะไหล่ที่สมบูรณ์ ปรับทันที่เมื่อใช้งาน รายงานจำนวนคงเหลือ
- ค้นหาประวัติการซ่อม โดยผู้ครอบครอง ทะเบียนพาหนะ และอะไหล่ที่ใช้

       ***** ราคา 17500
ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน

 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)