โปรแกรมบริหารห้องสมุดและร้านเช่าหนังสือ
Prima myLIBRARY ver 2.0 

D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่

***** สั่งซื้อได้ที่นี่  Primasoft. 081-8511149


        Prima myLIBRARY ver 2.0 สำหรับ ห้องสมุด และร้านเช่า - ยืมหนังสือ รวมทั้งระบบขายหนังสือทั่วไป พร้อมระบบแสดง ผลรูปภาพสินค้า การเช่า-ยืมแต่ละครั้งจะตรวจ สอบ จำนวนที่สมาชิกสามารถยืมได้ รายงานจำนวนเช่า-ยืม และหากเคยยืมไปแล้วก็จะแจ้งให้ทราบด้วย  มีระบบการคืน  ระบบคิดจำนวนวันยืม การกำหนด-คำนวณค่าปรับ ระบบสต๊อคสินค้าที่ปรับทันทีเมื่อมีการเช่า-ยืม หรือขาย  และระบบทะเบียนสมาชิก พร้อมรูปภาพ พิมพ์บัตรสมาชิกใช้งานได้ ทันทีเลย (เลือกได้หลายรูปแบบ) 

        Prima myLIBRARY ver 2.0  ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / VISTA  รองรับระบบผู้ใช้ งานเดี่ยว  Single User  หรือผู้ใช้หลายคน Multi User (ระบบ LAN )  ใช้ร่วมกับลิ้นชักเก็บเงิน  ทางRS232  ต่อกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดทางช่อง Keyboard หรือ USB  และเครื่องพิมพ์ที่ Windows รองรับ      


        Prima myLIBRARY ver 2.0 แบ่ง ออกเป็น 3 รุ่น ให้เลือกใช้งาน ซึ่งแต่ละรุ่นจะมีคุณสมบัติและราคาที่ต่างกัน คือ

1. รุ่น STANDARD เป็นระบบงานที่ง่ายที่สุด ประกอบด้วย ระบบเช่า-ยืม สินค้า พร้อม STOCK ที่ปรับอัตโนมัติ สามารถพิมพ์ใบสำคัญต่าง ๆ เช่นใบเช่า  ใบคืน พิมพ์โลโก้กิจการบนใบสำคัญ   เลือกรูปแบบการพิมพ์ได้เอง  ระบบค่าปรับ  การค้นหาและรายงาน ต่าง ๆ  ระบบรักษาความปลอดภัย (Password) ใช้ได้กับเครื่องเดียวเท่านั้น (Standalone) ราคา 1819.-

2. รุ่น PROFESSIONAL มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น STANDARD แต่เพิ่ม ระบบขาย  พิมพ์ใบสำคัญ  เช่น  ใบส่งสินค้า  ใบเสร็จรับเงิน  ใช้ได้กับเครื่องเดียวเท่านั้น (Standalone ราคา 3210.-

3. รุ่น ENTERPRISE  มีคุณสมบัติเหมือนรุ่น PROFESSIONAL แต่เป็นระบบ LAN สามารถใช้งานได้พร้อมกัน หลายเครื่อง (ไม่เกิน 5 เครื่อง)  ราคา 5535.-

***** สั่งซื้อได้ที่นี่  Primasoft. 081-8511149

*** ทุกรุ่นใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงินได้ทันที และเมื่อลงทะเบียนเป็นชุดจริงแล้ว จะสามารถใช้งานได้คลอดไป

 

ระบบเครื่อง

ระบบเครื่องขั้นต่ำ

             1. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ไม่ต้องการ Spec สูงมากนัก ความเร็ว 400 MHz และมีหน่วยความจำ 64 Mb ขึ้นไป ก็สามารถใช้งานได้ดีแล้ว (ถ้าใช้กับ Windows   XP หรือ Vista ควรมี Spec ที่เพียงพอ ด้วย)

2. ระบบปฏิบัติการ Windows  98 / Me / XP / Vista
3. ความละเอียดการแสดงผล 800*600
4. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix 

5. ลิ้นชักเก็บเงิน  (ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวก ไม่มีก็สามารถทำงานได้)
6. เครื่อง Scan Barcode (ใช้เพื่อเพิ่มความสะดวก ไม่มีก็สามารถทำงานได้)

Prima myLIBRARY ver 2.0 ทำงานบน Windows 98 / ME / XP / Vista และเครื่องพิมพ์รุ่นต่าง ๆ  ที่  Windows สนับสนุน  และมีกระดาษแบบฟอร์ม  3 ชั้น 6 ชั้น (Pre Print)  จำหน่าย พร้อมใช้งานได้ทันที

ระบบฐานข้อมูล ที่ใช้งาน

 Single-User Edition Multi-User Edition
Database size 32 TB 32 TB
Connections per database 1 Maximum value of configured connections before creating database file (up to 2,147,483,647)
Bytes per BLOB field 2GB 2GB
Bytes per index 64,000 (also limited by page size) 64,000 (also limited by page size)
Bytes per row 65,400 (also limited by page size) 65,400 (also limited by page size)
Columns per index 10,000 10,000
Columns per table 65,000 65,000
Rows per table 2,147,483,647 2,147,483,647
Records in transaction 2,147,483,647 (also limited by available RAM) 2,147,483,647 (also limited by available RAM)

<<<<< >>>>>