โปรแกรมขายเงินสด - เงินผ่อน
Prima MyBUSINESS 3.0

สั่งซื้อที่นี่  Primasoft 081-8511149
D/L ตัวอย่างใช้งาน ฟรีที่นี่
สั่งซื้อระบบ Standalone ที่นี่

     โปรแกรมขายเงินสด - เงิน ผ่อน MyBUSINESS 3.0  เป็นโปรแกรมบริหารธุรกิจ ขายสินทั่วไป ใช้ได้ทั้งขายเงินสด- เครดิต  และการขายเงินผ่อน  ทั้งแบบภาษีเหมาจ่าย หรือแบบภาษีมูลค่าเพิ่มสั่งซื้อที่นี่  Primasoft 081-8511149 ช่วยเพิ่มความสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็วในการบริหารงาน ผู้ใช้ไม่ต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ก็สามารถใช้งานได้ดีแล้ว
     โปรแกรมขายเงินสด - เงิน ผ่อน MyBUSINESS 3.0  มีระบบ STOCK สินค้าที่ใช้งานร่วมกัน สะดวกต่อการบริหารจัดการ เป็นระบบ  STOCK มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเลือกให้สินค้าทั้งหมด หรือแยกบางรายการ ตัด STOCK   หรือไม่ตัด STOCK ได้ อีกทั้งยังสามารถกำหนดภาษี 7 % หรือ 0 %  ได้ทั้งหมดหรือแยกเป็นแต่ละรายการสินค้าได้  ( จึงใช้ได้กับทุกธุรกิจ )

     โปรแกรมขายเงินสด - เงิน ผ่อน MyBUSINESS 3.0  แบ่งระบบขายออกเป็น 2 ระบบ คือ 1. ระบบขายเงินสด-เครดิต   2. ระบบขายเงินผ่อน (ผู้ใช้สามารถเลือกใช้เพียงระบบใดระบบหนึ่ง  หรือใช้ทั้ง 2 ระบบร่วมกันได้ทันที่ โดยการเลือกลงทะเบียนตามที่ต้องการ)


  เมนูใช้งาน  
1. ระบบขายเงินสด - เครดิต
คุณสมบัติ

- การออกเอกสารใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน  ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา
- การออกเอกสารที่ออกเป็นชุด
- กำหนดภาษีให้กับสินค้าแต่ละรายการได้ เช่น  ภาษี 7%  ภาษี  0% หรือ ภาษีเหมาจ่ายได้
- การจัดทำใบวางบิล/เก็บเงิน การรับเช็ค  (ลูกหนี้)
- การจัดทำใบรับวางบิล  (เจ้าหนี้)
- งานทะเบียนสินค้า  งานทะเบียนลูกค้า   งานทะเบียนผู้ขาย  
- พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย การพิมพ์ Label
- รายงาน สินค้าที่ขายได้ ปริมาณสินค้าคงเหลือ สินค้าถึงจุดสั่งซื้อ 

- รายงาน วิเคราะห์สินค้า ต้นทุน
- งานทะเบียนพนักงาน ผลงานขาย และค่าคอมมิสชั่น
- การออกรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานซื้อ รายงานขาย
- รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย
- รายงานสถานะการเงิน ของท่านที่มีอยู่ในระบบ
- และรายงานอื่น ๆ  ฯลฯ
-รายงานทั้งหมดสามารถดูได้บนจอภาพ และสั่งพิมพ์ได้บนกระดาษเปล่า หรือบนแบบฟอร์ม
-สามารถเลือกรูปแบบของฟอร์มใบสำคัญเช่น ใบส่งสินค้า ใบกำกับ ให้เข้ากับ ฟอร์มที่มีขายอยู่แล้วได้หลากหลายรูปแบบ
ซึ่งเราจัดทำไว้เป็น Template ให้เลือกใช้โดยง่าย สามารถพิมพ์โลโก้ของบริษัท ห้าง ร้าน ของท่านลงบนฟอร์ม หรือกระดาษเปล่า ใช้กับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix หรือ เลเซอร์ หรือ INK JET ได้
         เมนูการขาย         เมนูการรับเงิน ทอนเงิน  เปิดลิ้นชักเก็บเงิน         รายงานเคราะห์การขาย

2. ระบบขายเงินผ่อน  การใช้งานที่ง่าย เพียงเลือกสินค้าที่ต้องการ ใส่ ส่วนลด เงินดาวน์ ดอกเบี้ย จำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ และกำหนดวันที่ชำระเงิน   โปรแกรมจะคำนวณจำนวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละงวดให้ พร้อมสร้างตารางงวดการผ่อนชำระให้ด้วย ช่วยให้ง่ายต่อการติดตาม

คุณสมบัติ - มีระบบรักษาความปลอดภัย Password กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานได้ เอง 5 ระดับ
- จัดทำตารางกำหนดการชำระเงิน พร้อมบันทึกรายการชำระเงิน
- ทะเบียนลูกค้า ทะเบียนพนักงาน
- ทะเบียนสินค้า พร้อมระบบ Stock สินค้าปรับเมื่อมีการนำเข้า หรือเมื่อเบิกไปใช้งาน
- พิมพ์ใบเร่งรัดหนี้ได้ทันที  
เพื่อช่วยให้ง่ายในการติดตาม เรามีรายงานลูกค้าที่ค้างชำระ 
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ขนาด 8.5 * 11 นิ้ว หรือกระดาษสั้น 8.5 * 5.5 นิ้ว ก็ได้ มีให้เลือกหลายรูปแบบ  เลือกพิมพ์รูปโลโก้ของกิจการในเอกสารได้ด้วย
- ค้นหาลูกค้า ได้จาก ชื่อลูกค้า เลขที่สัญญา หมายเลข SERIAL NO ของสินค้า เลขบัตรประชาชน
- รานงานลูกค้าที่ชำระเงินปกติ
- รานงานลูกค้าที่ค้างชำระเงิน
         ทำรายการขายเงินผ่อน
 

         ชำระเงินค่างวด

         ตารางชำระเงินค่างวด

         ใบเตือนชำระเงิน

คุณสมบัติอื่น ๆ   ที่ใช้ร่วมกัน
- มีระบบรักษาความปลอดภัย Password กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานได้ เอง 5 ระดับ
ระบบ STOCK ปรับอัตโนมัติ ทันทีที่มีการนำเข้า หรือ จำหน่ายออก
- ต่อร่วมกับ เครื่องพิมพ์ ที่ Windows รองรับ
- ต่อร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน
มีกระดาษแบบฟอร์ม ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี พร้อมใช้งาน จำหน่าย
- ต่อใช้งานเป็นระบบ LAN ได้ (กรุณาสอบถาม)

สั่งซื้อที่นี่  Primasoft 081-8511149
ระบบ Standalone = 1819.-  ระบบ Lan = 5350.-

             

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่