โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ
Prima  CareCENTER ver 1.0
D/L ตัวอย่างฟรี ที่นี่
standalone ***** ราคา 1819
Lan
***** ราคา 5350
สัง่ซื้อที่นี่ primasoft 081-8511149
          โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ.....Prima CareCENTER ver 1.0   เป็นโปรแกรมสำหรับบริหารศูนย์บริการใช้งานได้ง่าย และมีความยืดหยุ่นสูง  สามารถปรับใช้กับธุกิจให้บริการ ต่าง ๆ   เช่น ศูนย์ให้บริการทั่วไป  ศูนย์ให้บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า - อิเลคทรอนิคส์ - ตอมพิวเตอร์  -  โทรศัพท์มือถือ  ศูนย์ตรวจเช็คสภาพ บริการล้างเคลือบสีรถ  บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง อู่ปะผุ-เคาะ-พ่นสี ร้านจำหน่ายยาง-ล้อแมกซ์  ร้านประดับยนต์  อู่รับติดตั้งเครื่องยนต์ (แก๊ส) ฯลฯ         โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ.....
Prima CareCENTER ver 1.0   ช่วยเพิ่มความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็วและสวยงาม ในการให้บริการ  เช่น งานทะเบียนสินค้าที่นำมาใช้บริการ งานติดต่อลูกค้า การให้ข่าวสารข้อมูลเครื่องที่ลูกค้านำมารับบริการ ว่าเสร็จหรือยัง อยู่ในขั้นตอนไหน ใช้อะไหล่-ผลิคภัณฑ์อะไร ค่าบริการเท่าใด พนักงานคนไหนเป็นผู้รับผิดชอบ สามารถดูประวัติย้อนหลังว่าเคยมารับบริการที่นี่หรือไม่ เมื่อไหร่ อาการอะไร ใช้อะไหล่อะไร  และกำหนดการนัดเข้ารับบริการ-ตรวจเช็คครั้งต่อไป 


คุณสมบัติ
- มีระบบรักษาความปลอดภัย Password กำหนดสิทธิ์ผู้เข้าใช้งานได้ เอง 5 ระดับ
- ระบบคิว กำหนดคิวเข้าใช้บริการก่อน - หลัง
- ระบบ Stock อะไหล่ (พร้อมรูป) ปรับทันทีเมื่อมีการนำเข้า หรือเมื่อเบิกไปใช้งาน
- ระบบทะเบียนลูกค้า ทะเบียนพนักงาน
***** ราคา 1819
- ทะเบียนสินค้าที่ลูกค้านำมารับบริการ 
- บันทึกประวัติอาการ อุปกรณ์ที่ติดมากับสินค้า
และหมายเหตุอื่น ๆ
- บันทึกประวัติการให้บริการ ว่าได้บริการอะไรไป และมีรายละเอียดของอะไหล่/ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไป
- การนัดเข้ารับบริการครั้งต่อไป (พิมพ์ลงบนใบสำคัญได้)
- การมอบหมายงานให้พนักงานผู้รับผิดชอบ การคิดเปอร์เซ็นต์ผลงานพนักงาน
- พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ขนาด 8.5 * 11 นิ้ว หรือกระดาษสั้น 8.5 * 5.5 นิ้ว ก็ได้ มีให้เลือกหลายรูปแบบ เลือกพิมพ์รูปโลโก้ของกิจการในเอกสารได้ด้วย
- รายงานสินค้าที่อยู่ระหว่างซ่อม / ดำเนินการ
- รายงานสินค้าที่ซ่อมเสร็จแล้ว / ปิดงาน
- รายงานสินค้าที่ลูกค้าแต่ละคนนำมาซ่อม
- รายงานอะไหล่กับการเบิกใช้งาน อะไหล่ที่ถึงจุดต้องสั่งซื้อ
- รายงานเฉพาะค่าซ่อม / ค่าบริการ
- รายงานสรุปยอดรายรับ - จ่าย
- รายงานต่าง ๆ สามารถดูได้บนจอภาพ หรือสั่งพิมพ์ได้
- มีแบบฟอร์มใบสำคัญพร้อมใช้งาน จำหน่าย (ราคาพิเศษ)
- ใช้งานร่วมกับ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด และลิ้นชักเก็บเงิน ได้ทันที
***** ราคา 1819
       โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ.....Prima CareCENTER ver 1.0  ทำงานบนระบบปฏิบัติการ WINDOWS 98 , Me , XP การติดตั้งโปรแกรม เพียงใส่แผ่น CD แล้วคลิก Setup รอสักครู่ก็จะเสร็จใช้งานได้เลย การติดต่อกับผู้ใช้งานเป็นกราฟฟิค สวยงาม ปรับเลือก User Interface ( Skin ) หน้าจอได้ 3 รูปแบบ อีกทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ มากมาย เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ตามมาตรฐานของ WINDOWS

รายงานกำไร - ขาดทุน